kurzy
první pomoci

Zaměstnanci.png

PRVNÍ POMOC PRO ZAMĚSTNANCE

Kurz první pomoci zaměřený na řešení akutních stavů a úrazů, které mohou na pracovišti vzniknout. Vystavujeme potvrzení, že zaměstnanec kurz absolvoval.

CENA

250,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

4 hodiny

Dopravní_nehoda.png

PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍ NEHODY

Kurz první pomoci zaměřený na řešení dopravní nehody z hlediska bezpečnosti a zdraví. Určeno pro autoškoly a také pro aktivní řidiče.

CENA

250,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

4 hodiny

Akutní stavy u dětí.png

AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ

Kurz první pomoci zaměřený na akutní stavy dětského věku, především na řešení vdechnutí cizího tělesa a bezdeší. Dále také postupy zaměřené na rozpoznání závažných stavů.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

6 hodin

KPR AED.png

NEODKLADNÁ RESUSCITACE S AED

Postupy základní neodkladné resuscitace dospělého jedince striktně v souladu s Guidelines pro CPR 2015. Trénink na moderních figurínách, použití AED.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

4 hodiny

Pečovatelky.png

PRVNÍ POMOC PRO PEČOVATELKY

Kurz první pomoci zaměřený především o pečovatelky/pečovatele  v domech s pečovatelskou službou a pro terénní pracovníky.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

6 hodin

Školy a školky.png

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

První pomoci pro děti hrou. Zaměření kurzu je především na zvládnutí přivolání pomoci, bezpečnost, zástavu krvácení a své-pomoc.

CENA

50,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

1-2 hodiny

Hasiči.png

PRVNÍ POMOC PRO HASIČE

Kurz první pomoci zaměřený na poskytování péče při zásazích jednotek SDH a HZS. Dále řešení zdravotnického vybavení a sjednocení postupů v první pomoci.

CENA

500,- osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

TECC.png

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC (TECC)

Kurz taktické první pomoci v souladu s Guidelines TECC. Zaměřeno na život zachraňující úkony jako je zástava masivního krvácení a uvolnění dýchacích cest.

CENA

2 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

Zdravotníci_PP.png

PRVNÍ POMOC PRO ZDRAVOTNÍKY

Kurz první pomoci pro dobrovolnické jednotky Červeného kříže a další organizace zaměřené na poskytování zdravotnických asistencí.

CENA

1 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

kurzy
sebeobrany

Zdravotníci.png

SEBEOBRANA PRO ZDRAVOTNÍKY

Sebeobrana pro zdravotníky v ambulanci, na oddělení a v terénu. Komplexní přístup pro bezpečnost a eliminaci rizika fyzického konfliktu. Nácvik strategie a postupů při konfliktu.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

2-4 hodiny

Školy.png

SEBEOBRANA DO ŠKOL

Kurz sebeobrany pro děti zaměřený na vyýbání se konfliktu, bezpečnost a znalost taktiky "zlých lidí". Druhá část kurzu praktická, nácvik pomocí modelových situací.

CENA

50,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

1-2 hodiny

Veřejnost.png

SEBEOBRANA PRO VEŘEJNOST

Menší kurz sebeobrany, na kterém se naučíte aplikovat postupy, které nevyžadují dlouhý trénink. Sebeobrana nikdy není o konkrétní technice obrany, ale o strategii.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

2-4 hodiny

ostatní
služby

Asistence.png

ZDRAVOTNICKÁ ASISTENCE

Zdravotnická asistence na akcích menšího rozsahu, zkušený zdravotnický záchranář s vybavením. V ceně zahrnuto vybavení i doprava.

CENA

300,-/hodina

KVALIFIKACE

zdravotnický záchranář

Lékárnička.png

SESTAVENÍ LÉKÁRNIČKY NA MÍRU

Tvorba lékárničky na míru dle preferencí zákazníka. Užití materiálů civilních, ale také taktických. Každá lékárnička řešena individuálně, dle znalostí zkušeností uživatele.

CENA

300,-/návrh

KVALIFIKACE

zdravotnický záchranář

Maskování.png

KURZ MASKOVÁNÍ

Kurz maskování základních stavů a poranění. Práce s umělou krví a modelovacím těstem, jejich výroba, aplikace na pokožku a tvorba modelových situací jako celku.

CENA

1 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin