top of page

kurzy
první pomoci

Kurzy PP
Zaměstnanci.png

PRVNÍ POMOC PRO ZAMĚSTNANCE

Kurz první pomoci zaměřený na řešení akutních stavů a úrazů, které mohou na pracovišti vzniknout. Kurz ukončen zkouškou a certifikátem.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

4 hodiny

Dopravní_nehoda.png

PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍ NEHODY

Kurz první pomoci zaměřený na řešení dopravní nehody z hlediska bezpečnosti a zdraví. Určeno pro autoškoly a také pro aktivní řidiče.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

4 hodiny

Akutní stavy u dětí.png

AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ

Kurz první pomoci zaměřený na akutní stavy dětského věku, především na řešení vdechnutí cizího tělesa a bezdeší.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

6 hodin

KPR AED.png

NEODKLADNÁ RESUSCITACE S AED

Postupy základní neodkladné resuscitace dospělého jedince striktně v souladu s Guidelines pro CPR 2021. Trénink včetně AED.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

4 hodiny

Pečovatelky.png

PRVNÍ POMOC PRO PEČOVATELKY

Kurz první pomoci zaměřený především o pečovatelky/pečovatele  v domech s pečovatelskou službou a pro terénní pracovníky.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

6 hodin

Školy a školky.png

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

První pomoci pro děti hrou. Zaměření kurzu je především na zvládnutí přivolání pomoci, bezpečnost, zástavu krvácení a své-pomoc.

CENA

2 000,-/kurz

ČASOVÁ DOTACE

1-2 hodiny

Hasiči.png

PRVNÍ POMOC PRO HASIČE

Kurz první pomoci zaměřený na poskytování péče při zásazích jednotek SDH a HZS. Dále řešení zdravotnického vybavení a sjednocení postupů PP.

CENA

1 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

TECC.png

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC (TECC)

Kurz taktické první pomoci v souladu s Guidelines TECC. Zaměřeno především na fázi DT a IDT. Rozsah použitých materiálů dle cílové skupiny.

CENA

2 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

Zdravotníci_PP.png

PRVNÍ POMOC PRO ZDRAVOTNÍKY

Kurz první pomoci pro dobrovolnické jednotky Červeného kříže a další organizace zaměřené na poskytování zdravotnických asistencí.

CENA

1 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

kurzy
sebeobrany

Kurzy sebeobrany
Zdravotníci.png

SEBEOBRANA PRO ZDRAVOTNÍKY

Sebeobrana pro zdravotníky v ambulanci, na oddělení a v terénu. Komplexní přístup pro bezpečnost a eliminaci rizika fyzického konfliktu.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

2-4 hodiny

Školy.png

SEBEOBRANA DO ŠKOL

Kurz sebeobrany pro děti zaměřený na vyýbání se konfliktu, bezpečnost a znalost taktiky "zlých lidí". Druhá část kurzu praktická.

CENA

2 000,-/kurz

ČASOVÁ DOTACE

2 hodiny

Veřejnost.png

SEBEOBRANA PRO VEŘEJNOST

Menší kurz sebeobrany, na kterém se naučíte aplikovat postupy, které nevyžadují dlouhý trénink. Sebeobrana je o strategii.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

2-4 hodiny

ostatní
služby

Asitence
Asistence.png

ZDRAVOTNICKÁ ASISTENCE

Zdravotnická asistence na akcích menšího rozsahu, zdravotnický záchranář s vybavením. V ceně zahrnuto vybavení i doprava.

CENA

800,-/hodina

KVALIFIKACE

zdravotnický záchranář

Lékárnička.png

SESTAVENÍ LÉKÁRNIČKY NA MÍRU

Užití osvědčených a bezpečných materiálů. Každá lékárnička řešena individuálně, dle znalostí zkušeností uživatele.

CENA

300,-/návrh

bottom of page