• PRVNÍ POMOC PRO ZAMĚSTNANCE

  Kurz první pomoci zaměřený na řešení akutních stavů a úrazů, které mohou na pracovišti vzniknout. Vystavujeme potvrzení, že zaměstnanec kurz absolvoval.

  CENA

  250,-/osoba

  ČASOVÁ DOTACE

  4 hodiny

 • PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍ NEHODY

  Kurz první pomoci zaměřený na řešení dopravní nehody z hlediska bezpečnosti a zdraví. Určeno pro autoškoly a také pro aktivní řidiče.

  CENA

  250,-/osoba

  ČASOVÁ DOTACE

  4 hodiny

 • AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ

  Kurz první pomoci zaměřený na akutní stavy dětského věku, především na řešení vdechnutí cizího tělesa a bezdeší. Dále také postupy zaměřené na rozpoznání závažných onemocnění.

  CENA

  300,-/osoba

  ČASOVÁ DOTACE

  6 hodin

 • NEODKLADNÁ RESUSCITACE S AED

  Postupy základní neodkladné resuscitace dospělého jedince striktně v souladu s Guidelines pro CPR 2015. Trénink na moderních figurínách, použití AED. Možno také postupy u dětí.

  CENA

  300,-/osoba

  ČASOVÁ DOTACE

  4 hodiny

 • PRVNÍ POMOC PRO PEČOVATELKY

  Kurz první pomoci zaměřený především o pečovatelky/pečovatele  v domech s pečovatelskou službou a pro terénní pracovníky. Lze však upravit dle zaměření konkrétní skupiny pečovatelů.

  CENA

  300,-/osoba

  ČASOVÁ DOTACE

  6 hodin

 • PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

  První pomoci pro děti hrou. Zaměření kurzu je především na zvládnutí přivolání pomoci, bezpečnost, zástavu krvácení a své-pomoc.

  CENA

  50,-/osoba

  ČASOVÁ DOTACE

  1-2 hodiny

PRVNÍ POMOC PRO ZDRAVOTNÍKY

Kurz první pomoci pro dobrovolnické jednotky Červeného kříže a další organizace zaměřené na poskytování zdravotnických asistencí. První pomoc, legislativa a vybavení.

CENA

1 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC (TECC)

Kurz taktické první pomoci v souladu s Guidelines TECC. Zaměřeno na život zachraňující úkony jako je zástava masivního krvácení a uvolnění dýchacích cest v civilním-nebezpečném prostředí.

CENA

2 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

SEBEOBRANA PRO ZDRAVOTNÍKY

Sebeobrana pro zdravotníky v ambulanci, na oddělení a v terénu. Komplexní přístup pro bezpečnost a eliminaci rizika fyzického konfliktu. Nácvik strategie a postupů při konfliktu.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

2-4 hodiny

PRVNÍ POMOC PRO HASIČE

Kurz první pomoci zaměřený na poskytování péče při zásazích jednotek SDH a HZS. Dále řešení zdravotnického vybavení a sjednocení postupů v první pomoci.

CENA

500,- osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

SEBEOBRANA DO ŠKOL

Kurz sebeobrany pro děti zaměřený na vyýbání se konfliktu, bezpečnost a znalost taktiky "zlých lidí". Druhá část kurzu praktická, nácvik pomocí modelových situací.

CENA

50,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

1-2 hodiny

SEBEOBRANA PRO VEŘEJNOST

Menší kurz sebeobrany, na kterém se naučíte aplikovat postupy, které nevyžadují dlouhý trénink. Sebeobrana nikdy není o konkrétní technice obrany, ale o strategii a postupu jako celku.

CENA

300,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

2-4 hodiny

ZDRAVOTNICKÁ ASISTENCE

Zdravotnická asistence na akcích menšího rozsahu, zkušený zdravotnický záchranář s vybavením. V ceně zahrnuto vybavení i doprava.

CENA

300,-/hodina

KVALIFIKACE

zdravotnický záchranář

KURZ MASKOVÁNÍ

Kurz maskování základních stavů a poranění. Práce s umělou krví a modelovacím těstem, jejich výroba, aplikace na pokožku a tvorba modelových situací jako komplexního celku.

CENA

1 000,-/osoba

ČASOVÁ DOTACE

8 hodin

SESTAVENÍ LÉKÁRNIČKY NA MÍRU

Tvorba lékárničky na míru dle preferencí zákazníka. Užití materiálů civilních, ale také taktických. Každá lékárnička řešena individuálně, dle znalostí zkušeností uživatele a místa předpokládaného použití.

CENA

300,-/návrh

KVALIFIKACE

zdravotnický záchranář

© 2016 - 2021 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.