top of page

KURZ NEODKLADNÉ RESUSCITACE
S POUŽITÍM AED

IMG_0792.PNG
4 hodiny
do 15 osob: 5 000,-
nad 15 osob: 8 000,-
Kurz Neodkladná resuscitace s použitím AED se zabývá problematikou člověka v bezvědomí, který nedýchá a zároveň mu tedy nebije srdce. Takový jedinec je ve stavu klinické smrti a pokud se nepodaří dýchání a krevní oběh obnovit, zemře. 

Kurz organizuje profesionální zdravotnický záchranář s praxí ve výjezdových a leteckých posádkách záchranné služby. Kurz se řídí platnými Guidelines pro resuscitaci a jeho součástí je výcvik použití automatizovaného externího defibrilátoru. U tohoto výcviku je stěžejním tématem včasné rozpoznání zástavy dýchání, rychlé zavolání pomoci a správná technika nepřímé srdeční masáže a dýchání z úst do úst. Po úvodní přednášce je zbytek kurzu věnován praktickému nácviku na moderních simulátorech.


naučíte se zachránit život
naučíte se včas rozpoznat zástavu dýchání
naučíte se správnou techniku KPR
naučíte se bez obav použít automatizovaný externí defibrilátor (AED)
své schopnosti si ověříte v modelové situaci

bottom of page