Kurz: NEODKLADNÁ RESUSCITACE S AED

Kurz Neodkladná resuscitace s použitím AED se zabývá problematikou člověka v bezvědomí, který nedýchá a zároveň mu tedy nebije srdce. Takový jedinec je ve stavu klinické smrti a pokud se nepodaří dýchání a krevní oběh obnovit, zemře. Kardiopulmonální resuscitace - srdeční masáž - oživování - KPR... To jsou úkony, které vedou k záchraně lidského života. Automatizovaný externí defibrilátor - AED... To je přístroj, jehož použití zvyšuje šanci na přežití o 75 %. Kurz probíhá dle Guidelines resuscitace 2015 a probíhá na moderních tréninkových přístrojích.

Kurz garantuje a organizuje profesionální zdravotnický záchranář s praxí ve výjezdových posádkách záchranné služby. Kurz se řídí platnými Guidelines pro resuscitaci a jeho součástí je i výcvik v použití automatizovaného externího defibrilátoru, který dnes považujeme za běžně dostupný přístroj. U tohoto výcvikuje stěžejním tématem včasné rozpoznání zástavy dýchání, rychlé zavolání pomoci a správná technika nepřímé srdeční masáže a dýchání z úst do úst. Po úvodní přednášce a několika videí s reálnou neodkladnou resuscitací a různých typů ne/dýchání je většina kurzu věnována praktickému nácviku na moderních přístrojích. V České republice přežívá asi 12 % lidí, které zástava dýchání a oběhu postihla, odhaduje se však, že by jich mohlo přežít více, a proto dbáme na kvalitu kurzu - profesionílní lektoři, moderní figuríny a AED, výcvik formou drillování a shrnutí kurzu pro každého účastníka domů.

NAUČÍTE SE VČAS ROZPOZNAT ZÁSTAVU DÝCHÁNÍ

NAUČÍTE SE ROZDĚLIT ÚKOLY A VŠAS ZAHÁJIT RESUSCITACI

NAUČÍTE SE SPRÁVNOU TECHNIKU RESUSCITACE

NAUČÍTE SE BEZ OBAV POUŽÍT AED

OBSAH KURZU:

BEZPEČNOST

 • bezpečný přístup

 • zásady sebeobrany

 • prevence konfliktu

VYŠETŘENÍ DÝCHÁNÍ

 • normální dýchání

 • nedýchá

 • lapavé dechy

TECHNIKA KOMPRESÍ

 • technika

 • praktický nácvik

 • moderní pomůcky

POSTUP

 • postup dle Guidelines 2015

 • stanovení priorit

 • zapojení svědků

BEZVĚDOMÍ

 • postup do příjezdu ZZS

 • příčiny

 • kdy stabilizovaná poloha

EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR

 • představení přístroje

 • technická data

 • praktický nácvik

UVOLNĚNÍ DC

 • dušení x dušnost

 • manévry pro uvolnění DC

 • záklon hlavy

TECHNIKA RESUSCITACE

 • Guidelines 2015

 • komprese hrudníku:dýchání

 • resuscitační maska

RESUSCITACE DĚTÍ

 • dle Guidelines 2015

 • praktický nácvik

 • modelové situace

ZAVOLEJTE

+420 734 843 784

POŠLETE E-MAIL
ZAVOLEJTE

Po-Pá: 7-20, So-Ne: 19-20

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.