top of page

KURZ NEODKLADNÉ RESUSCITACE
S POUŽITÍM AED

KPR AED.png
4 hodiny
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz Neodkladná resuscitace s použitím AED se zabývá problematikou člověka v bezvědomí, který nedýchá a zároveň mu tedy nebije srdce. Takový jedinec je ve stavu klinické smrti a pokud se nepodaří dýchání a krevní oběh obnovit, zemře. Kardiopulmonální resuscitace - srdeční masáž - oživování - KPR... To jsou úkony, které vedou k záchraně lidského života.

Kurz organizuje profesionální zdravotnický záchranář s praxí ve výjezdových a leteckých posádkách záchranné služby. Kurz se řídí platnými Guidelines pro resuscitaci a jeho součástí je výcvik použití automatizovaného externího defibrilátoru. U tohoto výcviku je stěžejním tématem včasné rozpoznání zástavy dýchání, rychlé zavolání pomoci a správná technika nepřímé srdeční masáže a dýchání z úst do úst. Po úvodní přednášce je zbytek kurzu věnován praktickému nácviku na moderních simulátorech.


naučíte se zachránit život
naučíte se včas rozpoznat zástavu dýchání
naučíte se správnou techniku KPR
naučíte se bez obav použít automatizovaný externí defibrilátor (AED)
své schopnosti si ověříte v modelové situaci

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Bezpečnost.png

BEZPEČNOST

 • bezpečný přístup

 • zásady sebeobrany

 • prevence konfliktu

Bezvědomí.png

BEZVĚDOMÍ

 • postup do příjezdu ZZS

 • příčiny

 • kdy stabilizovaná poloha

Algoritmus.png

POSTUP

 • postup dle Guidelines 2015

 • stanovení priorit

 • zapojení svědků

Resuscitace.png

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

 • Guidelines 2015

 • komprese hrudníku:dýchání

 • resuscitační maska

Dušení.png

UVOLNĚNÍ DC

 • dušení x dušnost

 • manévry pro uvolnění DC

 • záklon hlavy

Srdeční masáž.png

TECHNIKA KOMPRESÍ

 • technika

 • praktický nácvik

 • moderní pomůcky

Dýchání.png

VYŠETŘENÍ DÝCHÁNÍ

 • normální dýchání

 • nedýchá

 • lapavé dechy

AED.png

EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR

 • představení přístroje

 • technická data

 • praktický nácvik

bottom of page