top of page

Kurz: NEODKLADNÁ RESUSCITACE S AED

KPR AED.png
4 hodiny
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz Neodkladná resuscitace s použitím AED se zabývá problematikou člověka v bezvědomí, který nedýchá a zároveň mu tedy nebije srdce. Takový jedinec je ve stavu klinické smrti a pokud se nepodaří dýchání a krevní oběh obnovit, zemře. Kardiopulmonální resuscitace - srdeční masáž - oživování - KPR... To jsou úkony, které vedou k záchraně lidského života. Automatizovaný externí defibrilátor - AED... To je přístroj, jehož použití zvyšuje šanci na přežití o 75 %. Kurz probíhá dle Guidelines resuscitace 2015 a probíhá na moderních tréninkových přístrojích.

Kurz garantuje a organizuje profesionální zdravotnický záchranář s praxí ve výjezdových posádkách záchranné služby. Kurz se řídí platnými Guidelines pro resuscitaci a jeho součástí je i výcvik v použití automatizovaného externího defibrilátoru, který dnes považujeme za běžně dostupný přístroj. U tohoto výcvikuje stěžejním tématem včasné rozpoznání zástavy dýchání, rychlé zavolání pomoci a správná technika nepřímé srdeční masáže a dýchání z úst do úst. Po úvodní přednášce a několika videí s reálnou neodkladnou resuscitací a různých typů ne/dýchání je většina kurzu věnována praktickému nácviku na moderních přístrojích. V České republice přežívá asi 12 % lidí, které zástava dýchání a oběhu postihla, odhaduje se však, že by jich mohlo přežít více, a proto dbáme na kvalitu kurzu - profesionílní lektoři, moderní figuríny a AED, výcvik formou drillování a shrnutí kurzu pro každého účastníka domů.

naučíte se zachránit život

naučíte se včas rozpoznat zástavu dýchání

naučíte se správnou techniku KPR

naučíte se bez obav použít automatizovaný externí defibrilátor (AED)

své schopnosti si ověříte v modelové situaci

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Bezpečnost.png

BEZPEČNOST

 • bezpečný přístup

 • zásady sebeobrany

 • prevence konfliktu

Bezvědomí.png

BEZVĚDOMÍ

 • postup do příjezdu ZZS

 • příčiny

 • kdy stabilizovaná poloha

Algoritmus.png

POSTUP

 • postup dle Guidelines 2015

 • stanovení priorit

 • zapojení svědků

Resuscitace.png

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

 • Guidelines 2015

 • komprese hrudníku:dýchání

 • resuscitační maska

Dušení.png

UVOLNĚNÍ DC

 • dušení x dušnost

 • manévry pro uvolnění DC

 • záklon hlavy

Srdeční masáž.png

TECHNIKA KOMPRESÍ

 • technika

 • praktický nácvik

 • moderní pomůcky

Dýchání.png

VYŠETŘENÍ DÝCHÁNÍ

 • normální dýchání

 • nedýchá

 • lapavé dechy

AED.png

EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR

 • představení přístroje

 • technická data

 • praktický nácvik

bottom of page