top of page

ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCE
ZDRAVOTNICKÁ ASISTENCE

IMG_0805.PNG
zdravotnický záchranář
800,- / hodina

Nabízím zdravotnickou asistenci pro sportovní, kulturní a společenské akce nebo zotavovací pobyty. U akcí s vyšším počtem lidí nebo při akcích rizikových je přítomnost zdravotníka zákonnou povinností, u jiných akcí je zajištění zdravotníka dobrovolné, pomáhá však předcházet potížím.

Cílem zajištění zdravotnického dohledu je dohled nad dodržováním zásad prevence vzniku úrazů, dále odvrácení hrozby akutního ohrožení života, ošetření poranění, odebrání anamnézy a případné zajištění transportu cestou zdravotnické záchranné služby do zdravotnického zařízení u indikovaných stavů.

Z Vaší strany není třeba nic zařizovat - stačí mě pouze kontaktovat s místem konání sportovní/společenské akce, typem aktivity, která na této akci bude probíhat a přibližným počtem účastníků. Na základě Vaší informace vyhodnotím rizika a sestavím zdravotnické vybavení pro konkrétní akci.

V případě zájmu o zdravotnickou asistenci zašlete tyto údaje:

  • datum konání akce

  • čas, kdy si přejete mít zdravotníky na místě

  • adresu, kde se akce pořádá, případně popis cesty v soukromém areálu atp.

  • typ a název akce (koncert, festival, firemní večírek,…)

  • předpokládaný počet účastníků

  • počet požadovaných zdravotníků

  • kontaktní osobu a spojení na ni (e-mail nebo číslo mobilního telefonu)

  • fakturační údaje, na které má být zaslána faktura

Více o zdravotnických asistencích ve článku ZDE.

Kontaktní formulář ZDE.

bottom of page