top of page

KURZ PRVNÍ POMOCI
PRO ZDRAVOTNÍKY

Zdravotníci_PP.png
8 hodin
max. 10 osob
4 000,- / tým

Kurz první pomoc pro dobrovolnické rescue-týmy je v České republice jediný, který se tímto tématem zabývá. Je určen pro týmy z Červeného kříže a dalších rescue týmů. Cílem kurzu je upevnit dosavadní znalosti a dovednosti členů záchranného týmu a nadrillovat jednotný postupu u všech členů týmu. Důraz je kladen na nejnovější postupy poskytování první pomoci, sestavení dobře vybaveného zdravotnického batohu, komunikaci s IZS a zodpovědět časté dotazy.

Kurz první pomoc pro dobrovolné zdravotníky je určen pro zájmové organizace a dobrovolné rescue organizace, které se zabývají výukou první pomoci a zdravotnickými asistencemi. Výkon zdravotnického dozoru na akci je definován zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Organizátor akce musí zajistit fyzickou způsobilou osobu (zdravotníka). Poskytnutí první pomoci (zdravotního dozoru) může zajistit osoba, která není podle zákona zdravotnickým pracovníkem, ale má za sebou školení v dané oblasti. Pak se jedná o tzv. laickou první pomoc. Odbornou první pomoc mohou poskytovat pouze zdravotní pracovníci, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Problematika zdravotnického dozoru na akcích menšího rozsahu není dále ošetřena žádným právním předpisem, proto by měl pořadatel zvážit všechny okolnosti akce a tomu se přizpůsobit. I když u akcí menšího rozsahu zůstává odpovědnost za zdraví účastníků akce na bedrech organizátora, měl by mít každý dobrovolný a profesionální zdravotník na paměti, že by měl postupovat zodpovědně a podle svých kompencí.

Více o zdravotnických asistencích ve článku ZDE.

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Legislativa.png

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • kdo může být zdravotník

 • zdravotnické asistence

 • dokumentace

IZS.png

KOMUNIKACE S IZS

 • operační středisko ZZS

 • co sdělit

 • co nachystat

Akutní_stavy.png

AKUTNÍ STAVY

 • C-ABC

 • interní stavy

 • traumata

Vzdělávání.png

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

 • samostudium

 • kurzy

 • VOŠ a VŠ vzdělání

Vybavení.png

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • oblečení

 • zdravotnické vybavení

 • přístrojové vybavení

C-ABCDE.png
Resuscitace.png

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

 • dospělí

 • děti

 • Guidelines 2015

ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY

 • uvolnění dýchacích cest

 • neodkladná resuscitace

 • zástava krvácení

Třídění.png

HROMADNÉ NEŠTĚSTÍ

 • traumaplány

 • typové činnosti

 • S.T.A.R.T.

Specifika dětí.png

SPECIFIKA DĚTÍ

 • neodkladná resuscitace

 • dětské nemoci

 • vdechnutí cizího tělesa

Rescue tým.png

ZÁCHRANNÝ TÝM

 • úkoly velitele

 • souhra

 • nácvik

AED.png

DEFIBRILÁTOR

 • použití

 • princip fungování

 • dostupnost v ČR

Praxe.png

MODELOVÉ SITUACE

 • maskovaná poranění

 • nácvik

 • drill

bottom of page