top of page

KURZ PRVNÍ POMOCI
PRO ZDRAVOTNÍKY

IMG_0802.PNG
8 hodin
5 000,- /kurz

Kurz první pomoc pro dobrovolnické rescue-týmy je v České republice jediný, který se tímto tématem zabývá. Je určen pro týmy z Červeného kříže a dalších rescue týmů. 

Kurz první pomoc pro dobrovolné zdravotníky je určen pro zájmové organizace a dobrovolné rescue organizace, které se zabývají výukou první pomoci a zdravotnickými asistencemi. Výkon zdravotnického dozoru na akci je definován zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Organizátor akce musí zajistit fyzickou způsobilou osobu (zdravotníka). Poskytnutí první pomoci (zdravotního dozoru) může zajistit osoba, která není podle zákona zdravotnickým pracovníkem, ale má za sebou školení v dané oblasti. Pak se jedná o tzv. laickou první pomoc. Odbornou první pomoc mohou poskytovat pouze zdravotní pracovníci, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Problematika zdravotnického dozoru na akcích menšího rozsahu není dále ošetřena žádným právním předpisem, proto by měl pořadatel zvážit všechny okolnosti akce a tomu se přizpůsobit. I když u akcí menšího rozsahu zůstává odpovědnost za zdraví účastníků akce na bedrech organizátora, měl by mít každý dobrovolný a profesionální zdravotník na paměti, že by měl postupovat zodpovědně a podle svých kompencí.

Více o zdravotnických asistencích ve článku ZDE.

bottom of page