top of page

Kurz: PRVNÍ POMOC PRO ZDRAVOTNÍKY

Zdravotníci_PP.png
8 hodin
max. 10 osob
4 000,- / tým

Kurz První pomoc pro laické záchranné týmy je v České republice jediný, který se tímto tématem zabývá. Je určen pro týmy z Červeného kříže a dalších rescue týmů. Cílem kurzu je upevnit dosavadní znalosti a dovednosti členů záchranného týmu a shrnout novinky v poskytování první pomoci, které určují nejnovější oficiální doporučení. Další blok kurzu se týká materiálního zabezpečení, především zdravotnického vybavení. Samostatou kapitolou je pak komunikace s operačními středisky IZS, kde je podrobně rozebrána jejich činnost a formou modelových situací je trénováno volání zdravotnické záchranné služby.

Kurz první pomoc pro dobrovolné zdravotníky je určen pro zájmové organizace a dobrovolné rescue organizace, které se zabývají výukou první pomoci a zdravotnickými asistencemi. Výkon zdravotnického dozoru na akci je definován zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Organizátor akce musí zajistit fyzickou způsobilou osobu (zdravotníka). Poskytnutí první pomoci (zdravotního dozoru) může zajistit osoba, která není podle zákona zdravotnickým pracovníkem, ale má za sebou školení v dané oblasti. Pak se jedná o tzv. laickou první pomoc. Odbornou první pomoc mohou poskytovat pouze zdravotní pracovníci, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Problematika zdravotnického dozoru na akcích menšího rozsahu není dále ošetřena žádným právním předpisem, proto by měl pořadatel zvážit všechny okolnosti akce a tomu se přizpůsobit. I když u akcí menšího rozsahu zůstává odpovědnost za zdraví účastníků akce na bedrech organizátora, měl by mít každý dobrovolný a profesionální zdravotník na paměti, že by měl postupovat zodpovědně a podle svých kompencí.

Dobrovolní zdravotníci (laici) se kromě zdravotnických dozorů příliš často nedostanou k reálným pacientům, opakování výcviku je proto vhodné. Často se na zdavotnických dorozech setká zdravotník s drobnými zraněními, ale ani závažný stav účastníka akce nemusí být výjimkou, je tedy na každé dobrovolnické organizaci, jak se k výcviku svých členů postaví.

VÍCE O ZDRAVOTNICKÝCH DOZORECH V ČLÁNKU ZDE

modrý kouř

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

OBSAH KURZU:

Legislativa.png

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • kdo může být zdravotník

 • zdravotnické asistence

 • dokumentace

IZS.png

KOMUNIKACE S IZS

 • operační středisko ZZS

 • co sdělit

 • co nachystat

Akutní_stavy.png

AKUTNÍ STAVY

 • C-ABC

 • interní stavy

 • traumata

Vzdělávání.png

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

 • samostudium

 • kurzy

 • VOŠ a VŠ vzdělání

Vybavení.png

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • oblečení

 • zdravotnické vybavení

 • přístrojové vybavení

C-ABCDE.png
Resuscitace.png

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

 • dospělí

 • děti

 • Guidelines 2015

ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY

 • uvolnění dýchacích cest

 • neodkladná resuscitace

 • zástava krvácení

Třídění.png

HROMADNÉ NEŠTĚSTÍ

 • traumaplány

 • typové činnosti

 • S.T.A.R.T.

Specifika dětí.png

SPECIFIKA DĚTÍ

 • neodkladná resuscitace

 • dětské nemoci

 • vdechnutí cizího tělesa

Rescue tým.png

ZÁCHRANNÝ TÝM

 • úkoly velitele

 • souhra

 • nácvik

AED.png

DEFIBRILÁTOR

 • použití

 • princip fungování

 • dostupnost v ČR

Praxe.png

MODELOVÉ SITUACE

 • maskovaná poranění

 • nácvik

 • drill

bottom of page