top of page

Kurz: PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍ NEHODY

Dopravní_nehoda.png
4 hodiny
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz První pomoc u dopravní nehody je zaměřen na uchazeče o řidičský průkaz a současné řidiče. Probíhá v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb. Kromě praktických nácviků a drillování se zabývá problematikou vybavení autolékárniček a důraz je kladen na bezpečnost zachránce i zachraňovaného. Absolventi získají jasný algoritmus k poskytování první pomoci při dopravní nehodě a budou znát a chápat priority jednotlivých úkonů.

Při tomto kurzu první pomoci je kladen důraz především na bezpečnost při poskytování pomoci u dopravní nehody. Podělíme se s vámi o to, jaký materiál si přiložit k reflexní vestě, ujasníme si, kde a jak bezpečně zastavit vozidlo. Součástí kurzu musí být také jednoduchý algoritmus poskytování pomoci, protože každá dopravní nehoda je velmi stresující situace. Řekneme si, zda je nutné vynést zraněné z vozidla, za jakých podmínek a natrénujeme si, jakým způsobem.  Ukážeme si, jak vypadá vybavení autolékárničky a podělíme se s vámi o zkušenosti, zda je či není použitelná v praxi. Dále budete pracovat na dovednostech - naučíte se stavět masivní krvácení, pracovat s turniketem, provádět stlačování hrudníku a kontaktovat tísňovou linku pomocí hovoru na 155 a za použití aplikace Záchranka. Budete v roli člověka, který první pomoc organizuje a koordinuje. Kromě úrazů a zástavy dýchání se také dotkneme závažných interních stavů, kolapsů různých příčin, které mohou postihnout řidiče vozidla a zapříčinit tak dopravní nehodu.

naučíte se zachránit život

naučíte se, jak řešit dopravní nehodu

získáte odvahu pomoci ostatním

své schopnosti si ověříte v modelové situaci

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Legislativa.png

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • vzdělávání řidičů

 • zákon 40/2009 Sb.

 • řidič a první pomoc

Resuscitace.png

RESUSCITACE

 • vědomí x bezvědomí

 • dýchá x nedýchá

 • resuscitace

Bezpečnost.png

BEZPEČNOST

 • kde a jak zastavit

 • přístup k nehodě

 • trojúhelník a vesta

Záchranka.png

VOLÁNÍ 155/112

 • kam volat

 • co sdělit

 • aplikace Záchranka

Lékárnička.png

AUTOLÉKÁRNIČKA

 • aktuální obsah

 • co a jak použít

 • další vybavení

Vyproštění.png

NUTNÉ VYPROŠTĚNÍ

 • přístup k vozidlu

 • kdy a koho vyprošťovat

 • manévy pro vyproštění

Krvácení.png

ZÁSTAVA KRVÁCENÍ

 • jak to udělat rychle

 • tlakový obvaz

 • zaškrcení končetiny

Těžké úrazy.png

DALŠÍ AKUTNÍ STAVY

 • algoritmus C-ABC

 • traumata

 • základy interních stavů

bottom of page