top of page

KURZ PRVNÍ POMOCI
PRO AUTOŠKOLY

první pomoci u dopravní nehody
4 hodiny
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz První pomoc u dopravní nehody je zaměřen na uchazeče o řidičský průkaz a současné řidiče. Probíhá v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb. Kromě praktických nácviků a drillování se zabývá problematikou vybavení autolékárniček a důraz je kladen na bezpečnost zachránce i zachraňovaného. Absolventi získají jasný algoritmus k poskytování první pomoci při dopravní nehodě a budou znát a chápat priority jednotlivých úkonů.

Při tomto kurzu první pomoci je kladen důraz především na bezpečnost při poskytování pomoci u dopravní nehody. Naučíte se, jaký zdravotnický materiál mít trvale připravený u reflexní vesty ve vozidle, ozřejmíte si, kde a jak bezpečně zastavit vozidlo. Součástí kurzu musí být také jednoduchý algoritmus poskytování pomoci, protože každá dopravní nehoda je velmi stresující situace. Řekneme si, zda je nutné vynést zraněné z vozidla, za jakých podmínek a natrénujeme si, jakým způsobem.  Ukážeme si, jak vypadá vybavení autolékárničky a řekneme si, zda je či není použitelná v praxi. Dále budete pracovat na dovednostech - naučíte se stavět masivní krvácení, pracovat s turniketem, provádět stlačování hrudníku a kontaktovat tísňovou linku pomocí hovoru na 155 a za použití aplikace Záchranka. Budete v roli člověka, který první pomoc organizuje a koordinuje. Kromě úrazů a zástavy dýchání se také dotkneme závažných interních stavů, kolapsů různých příčin, které mohou postihnout řidiče vozidla a zapříčinit tak dopravní nehodu.

naučíte se zachránit život
naučíte se, jak řešit dopravní nehodu
získáte odvahu pomoci ostatním
své schopnosti si ověříte v modelové situaci

modrý kouř
bottom of page