top of page

KURZ TACTICAL EMERGENCY
CASUALTY CARE

IMG_0806.PNG
8 hodin
max. 10 osob
8 000,-/skupina

Kurz TECC vychází z osvědčeného vojenského systému TCCC. Kurz TECC je oproti TCCC upraven pro civilní, avšak rizikové/nebezpečné/taktické podmínky. Obsah kurzu probíhá v souladu s Guidelines TECC, které byly vydány Committee for Tactical Emergency Casualty Care. Účastníci kurzu obdrží skripta ke kurzu v českém jazyce. Jedná se o kurz, kde je zohledněno taktické prostředí a všechny 3 fáze poskytování péče (péče v přímém ohrožení, péče mimo přímé ohrožení, evakuace).

Důraz je kladen na svépomoc (self-aid).

Trocha historie... Ze zkušeností a studií vojenských konfliktů minulého století se došlo k jednomu zásadnímu zjištění. A sice, že značnou část zraněných vojáků, kteří padli v boji, by šlo zachránit, pokud by se jim již na místě dostalo trochu lepšího ošetření s trochu lepší výbavou. Byly položeny zásadní otázky:

  1. Jak systémově snížit počet těch, kteří padli?

  2. Bylo nutné, aby zemřeli?

  3. Jak zabránit zbytečným úmrtím?

U Amerických ozbrojených složek proto vznikl koncept, jak řešit závažná poranění a jak poskytnout první pomoc efektivně a rychle. Dnes se setkáváme například s těmito kurzy (koncepty):

BARTS (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills), 

BATLS (Battlefiel​​d Advanced Trauma Life Support),

CLS (Combat Life Saver),

TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

A také T.E.C.C. (Tactical Emergency Casualty Care):

naučíte se zachránit (nejen) svůj život

naučíte se principům TECC

naučíte se pomoci sami sobě (self-aid)

Kurz je určen pro členy MP, PČR, HZS, SDH, ZZS a nakonec i ostatní občany, kteří nejsou členy ozbrojených složek nebo složek integrovaného systému.

Kurz v první fázi učí, jak si pomoci sám (zástava masivního krvácení). Své-pomoc využije například člen ozbrojených složek, který je mezi útočníkem a svými kolegy (palbou) a není tedy možné, aby mu v průběhu palby (nebezpečné situace) pomohl nějaký zdravotník. Dále například raněný hasič, který zůstal uvězněn v nebezpečném objektu a musí počkat na pomoc kolegů (krvácení si však musí do té doby zastavit sám). Zdravotník, který se dostal do střetu s agresorem, i když při těchto zásazích počítá ZZS se součinností policie. A nakonec to může být běžný člověk - laik, který  havaroval, byl zraněn a je sám, ocitl se na místě aktivního střelce...

V dalších fázích se pak účastník učí především zástavu masivního krvácení, techniky zprůchodnění dýchacích cest, vyšetření od "hlavy k patě", ošetření subakutního krvácení, zajistění tepelného komfortu raněného. A to vše podle přesně daných algoritmů, aby zachránce na nic nezapomněl, aby ošetření provedl rychle s co nejmenším rizikem ohrožení bezpečnosti sebe, raněného a svého týmu a zároveň, aby dokázal raněného předat zdravotnickému týmu.

bottom of page