top of page

KURZ TACTICAL EMERGENCY
CASUALTY CARE

TECC.png
8 hodin
max. 10 osob
2 000,- / osoba

Kurz TECC vychází z osvědčeného vojenského systému TCCC. Kurz TECC je oproti TCCC upraven pro civilní, avšak rizikové/nebezpečné/taktické podmínky. Obsah kurzu probíhá v souladu s Guidelines TECC, které byly vydány Committee for Tactical Emergency Casualty Care. Účastníci kurzu obdrží skripta ke kurzu v českém jazyce. Jedná se o kurz, kde je zohledněno taktické prostředí a všechny 3 fáze poskytování péče (péče v přímém ohrožení, péče mimo přímé ohrožení, evakuace).

Důraz je kladen na svépomoc (self-aid).

Trocha historie... Ze zkušeností a studií vojenských konfliktů minulého století se došlo k jednomu zásadnímu zjištění. A sice, že značnou část zraněných vojáků, kteří padli v boji, by šlo zachránit, pokud by se jim již na místě dostalo trochu lepšího ošetření s trochu lepší výbavou. Byly položeny zásadní otázky:

 1. Jak systémově snížit počet těch, kteří padli?

 2. Bylo nutné, aby zemřeli?

 3. Jak zabránit zbytečným úmrtím?

U Amerických ozbrojených složek proto vznikl koncept, jak řešit závažná poranění a jak poskytnout první pomoc efektivně a rychle. Dnes se setkáváme například s těmito kurzy (koncepty):

BARTS (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills), 

BATLS (Battlefiel​​d Advanced Trauma Life Support),

CLS (Combat Life Saver),

TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

A také T.E.C.C. (Tactical Emergency Casualty Care):

naučíte se zachránit (nejen) svůj život

naučíte se principům TECC

naučíte se pomoci sami sobě (self-aid)

Kurz je určen pro členy MP, PČR, HZS, SDH, ZZS a nakonec i ostatní občany, kteří nejsou členy ozbrojených složek nebo složek integrovaného systému.

Kurz v první fázi učí, jak si pomoci sám (zástava masivního krvácení). Své-pomoc využije například člen ozbrojených složek, který je mezi útočníkem a svými kolegy (palbou) a není tedy možné, aby mu v průběhu palby (nebezpečné situace) pomohl nějaký zdravotník. Dále například raněný hasič, který zůstal uvězněn v nebezpečném objektu a musí počkat na pomoc kolegů (krvácení si však musí do té doby zastavit sám). Zdravotník, který se dostal do střetu s agresorem, i když při těchto zásazích počítá ZZS se součinností policie. A nakonec to může být běžný člověk - laik, který  havaroval, byl zraněn a je sám, ocitl se na místě aktivního střelce...

V dalších fázích se pak účastník učí především zástavu masivního krvácení, techniky zprůchodnění dýchacích cest, vyšetření od "hlavy k patě", ošetření subakutního krvácení, zajistění tepelného komfortu raněného. A to vše podle přesně daných algoritmů, aby zachránce na nic nezapomněl, aby ošetření provedl rychle s co nejmenším rizikem ohrožení bezpečnosti sebe, raněného a svého týmu a zároveň, aby dokázal raněného předat zdravotnickému týmu.

T.C.C.C.

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

Jedná se o kurz první pomoci neodkladné péče v bojových a extrémních podmínkách. Tento systém výcviku je využíván vojáky Americké armády a většinou armád NATO. Kurz je zaměřen na nejčastější příčiny úmrtí na bojišti. Systém TCCC má definované priority během poskytování péče v bojovém prostředí.

3 FÁZE POSKYTOVÁNÍ NEODKLADNÉ PÉČE:

 • Péče pod palbou (Care Under Fire)

 • Péče mimo dosah palby (Tactical Field Care)

 • Péče v průběhu odsunu (Combat Casualty Evacuation Care - CASEVAC)

T.E.C.C.

TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE

Kurz TECC vychází z osvědčeného vojenského systému TCCC. Kurz TECC je upraven pro civilní podmínky, protože poskytování neodkladné péče je trochu odlišné od bojových podmínek. V systému TECC je spojeno použití moderního vybavení a technik systému TCCC, které jsou přizpůsobeny potřebám civilního prostředí.

3 FÁZE POSKYTOVÁNÍ NEODKLADNÉ PÉČE:

 • Péče v přímém ohrožení - Direct Threat (DT)

 • Péče mimo přímé ohrožení - Indirect Threat (IDT)

 • Evakuace - Evacuation (EVAC)

OBSAH KURZU:

Anatomie.png

ANATOMIE

 • pohybový aparát

 • dýchací systém

 • oběhový systém

Direct threat.png

PŘÍMÉ OHROŽENÍ

 • krvácení

 • aplikace TQ

 • pokyny raněnému

Fyziologie.png

FYZIOLOGIE

 • fungování lidského těla

 • reakce těla na traumata

 • rozsah dle kurzu

Indirect threat.png

MIMO PŘÍMÉ OHROŽENÍ

 • rychlé třídění

 • kontrola krvácení

 • M.A.R.C.H.E.

Vybavení.png

VYBAVENÍ

 • lékárnička kromě IFAK

 • konkrétní materiály

 • konkrétní značky

Evacuation.png

EVAKUACE

 • kontrola zásahů DTC a ITC

 • rychlý přesun do vyšší péče

 • minimalizovat příčiny smrti

I.F.A.K..png

LÉKÁRNIČKA

 • přesně definovaný obsah

 • uložení obsahu a IFAKu

 • použití

M.A.R.C.H.E..png

ALGORITMUS

 • použití v civilním prostředí

 • praktický nácvik

 • drill

bottom of page