top of page

TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE (T.E.C.C.)

TECC.png
8 hodin
max. 10 osob
2 000,- / osoba

Kurz TECC vychází z osvědčeného vojenského systému TCCC. Kurz TECC je oproti TCCC upraven pro civilní, avšak rizikové/nebezpečné/taktické podmínky. Obsah kurzu probíhá v souladu s Guidelines TECC, které byly vydány Committee for Tactical Emergency Casualty Care. Účastníci kurzu obdrží skripta ke kurzu v českém jazyce. Jedná se o kurz, kde je zohledněno taktické prostředí a všechny 3 fáze poskytování péče (péče v přímém ohrožení, péče mimo přímé ohrožení, evakuace).

Důraz je kladen na svépomoc (self-aid).

Trocha historie... Ze zkušeností a studií vojenských konfliktů minulého století se došlo k jednomu zásadnímu zjištění. A sice, že značnou část zraněných vojáků, kteří padli v boji, by šlo zachránit, pokud by se jim již na místě dostalo trochu lepšího ošetření s trochu lepší výbavou. Byly položeny zásadní otázky:

 1. Jak systémově snížit počet těch, kteří padli?

 2. Bylo nutné, aby zemřeli?

 3. Jak zabránit zbytečným úmrtím?

U Amerických ozbrojených složek proto vznikl koncept, jak řešit závažná poranění a jak poskytnout první pomoc efektivně a rychle. Dnes se setkáváme například s těmito kurzy (koncepty):

BARTS (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills), 

BATLS (Battlefiel​​d Advanced Trauma Life Support),

CLS (Combat Life Saver),

TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

A také náš T.E.C.C. (Tactical Emergency Casualty Care):

naučíte se zachránit (nejen) svůj život

naučíte se principům TECC

naučíte se pomoci sami sobě (self-aid)

Kurz je určen pro členy MP, PČR, HZS, SDH, ZZS a nakonec i ostatní občany, kteří nejsou členy ozbrojených složek nebo složek integrovaného systému.

Kurz v první fázi učí, jak si pomoci sám (zástava masivního krvácení). Své-pomoc využije například člen ozbrojených složek, který je mezi útočníkem a svými kolegy (palbou) a není tedy možné, aby mu v průběhu palby (nebezpečné situace) pomohl nějaký zdravotník. Dále například raněný hasič, který zůstal uvězněn v nebezpečném objektu a musí počkat na pomoc kolegů (krvácení si však musí do té doby zastavit sám). Zdravotník, který se dostal do střetu s agresorem, i když při těchto zásazích počítá ZZS se součinností policie. A nakonec to může být běžný člověk - laik, který  havaroval, byl zraněn a je sám, ocitl se na místě aktivního střelce...

V dalších fázích se pak účastník učí především zástavu masivního krvácení, techniky zprůchodnění dýchacích cest, vyšetření od "hlavy k patě", ošetření subakutního krvácení, zajistění tepelného komfortu raněného. A to vše podle přesně daných algoritmů, aby zachránce na nic nezapomněl, aby ošetření provedl rychle s co nejmenším rizikem ohrožení bezpečnosti sebe, raněného a svého týmu a zároveň, aby dokázal raněného předat zdravotnickému týmu.

T.C.C.C.

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

Jedná se o kurz první pomoci neodkladné péče v bojových a extrémních podmínkách. Tento systém výcviku je využíván vojáky Americké armády a většinou armád NATO. Kurz je zaměřen na nejčastější příčiny úmrtí na bojišti. Systém TCCC má definované priority během poskytování péče v bojovém prostředí.

3 FÁZE POSKYTOVÁNÍ NEODKLADNÉ PÉČE:

 • Péče pod palbou (Care Under Fire)

 • Péče mimo dosah palby (Tactical Field Care)

 • Péče v průběhu odsunu (Combat Casualty Evacuation Care - CASEVAC)

T.E.C.C.

TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE

Kurz TECC vychází z osvědčeného vojenského systému TCCC. Kurz TECC je upraven pro civilní podmínky, protože poskytování neodkladné péče je trochu odlišné od bojových podmínek. V systému TECC je spojeno použití moderního vybavení a technik systému TCCC, které jsou přizpůsobeny potřebám civilního prostředí.

3 FÁZE POSKYTOVÁNÍ NEODKLADNÉ PÉČE:

 • Péče v přímém ohrožení - Direct Threat (DT)

 • Péče mimo přímé ohrožení - Indirect Threat (IDT)

 • Evakuace - Evacuation (EVAC)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

OBSAH KURZU:

Anatomie.png

ANATOMIE

 • pohybový aparát

 • dýchací systém

 • oběhový systém

Direct threat.png

PŘÍMÉ OHROŽENÍ

 • krvácení

 • aplikace TQ

 • pokyny raněnému

Fyziologie.png

FYZIOLOGIE

 • fungování lidského těla

 • reakce těla na traumata

 • rozsah dle kurzu

Indirect threat.png

MIMO PŘÍMÉ OHROŽENÍ

 • rychlé třídění

 • kontrola krvácení

 • M.A.R.C.H.E.

Vybavení.png

VYBAVENÍ

 • lékárnička kromě IFAK

 • konkrétní materiály

 • konkrétní značky

Evacuation.png

EVAKUACE

 • kontrola zásahů DTC a ITC

 • rychlý přesun do vyšší péče

 • minimalizovat příčiny smrti

I.F.A.K..png

LÉKÁRNIČKA

 • přesně definovaný obsah

 • uložení obsahu a IFAKu

 • použití

M.A.R.C.H.E..png

ALGORITMUS

 • použití v civilním prostředí

 • praktický nácvik

 • drill

bottom of page