Kurz: AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ

Kurz Akutní stavy u dětí je cílen na rodiče, kteří mají malé i velké děti a chtějí si osvojit zásady první pomoci zaměřené na věkovou skupinu 0 - 18 let. Další cílovou skupinou jsou osoby, které o děti pečují a hlídají je (např. chůvy, učitelky MŠ a ZŠ, vedoucí zájmových kroužků,...). Platí, že dítě není "zmenšený dospělák", a proto jsou některé z postupů první pomoci pro děti odlišné od postupů pro dospělé. Kurz probíhá v souladu s nejnovějšími doporučeními Guidelines 2015.

Každý úraz nebo náhlá zdravotní změna u dítěte je velmi stresující záležitost u rodičů dítěte, náhodných svědků i samotných záchranářů. Cílem kurzu jistě není naučit jeho účastníky celé pediatrii, ale naučit je, především prakticky nadrillovat, první vteřiny až minuty po úrazu (nebo náhlé změně zdravotního stavu). Než přijede záchranná služba, je nutné zastavit masivní krvácení nebo uvolnit dýchací cesty, obojí je natolik závažné, že musí zakročit ten, kdo je u dítěte nejblíže. Další část kurzu je věnována volání tísňové linky 155 a použití aplikace Záchranka. V poslední třetině kurzu se věnujeme předcházení, příznakům a první pomoci u dětských akutních stavů, jako je například laryngitida, febrilní křeče a meningitida. Učastníci si domů odnesou zkrácenou verzi kurzu v papírové podobě, díky které si mohou hlavní body první pomoci kdykoli připomenout.

NAUČÍTE SE UVOLNIT DÝCHACÍ CESTY U DUSÍCÍHO SE DÍTĚTE

NAUČÍTE SE PŘÍZNAKY A PRVNÍ POMOC U ZÁVAŽNÝCH STAVŮ

OBSAH KURZU:

VOLÁNÍ 155/112

 • jak a kam volat

 • co uvést

 • co nachystat s sebou

VDECHNUTÍ TĚLESA

 • prevence

 • manévry uvolnění DC

 • následná péče

TONUTÍ

 • rizika

 • prevence

 • první pomoc

MENINGITIDA

 • základní informace

 • příznaky

 • možnost očkování

DÍTĚ NEREAGUJE

 • vědomí x bezvědomí

 • uvolnění dýchacích cest

 • dýchá x nedýchá

RESUSCITACE DĚTÍ

 • všechny věkové kategorie

 • postup dle Guidelines 2015

 • praktický nácvik

OTRAVY

 • prevence

 • chemikálie

 • léky

ALERGIE

 • nejčastější alergeny

 • typy reakcí

 • jak reagovat

DÍTĚ NEDÝCHÁ

 • vyšetření dýchání

 • lapavé dechy

 • umělé dýchání

SPECIFIKA DĚTÍ

 • dídě není malý dospělák

 • nemoci dětského věku

 • úrazy dětského věku

KŘEČOVÉ STAVY

 • teploty, horečky

 • febrilní křeče

 • epilepsie

MODELOVÉ SITUACE

 • uvolnění dýchacích cest

 • resuscitace

 • ošetření poranění

ZAVOLEJTE

+420 734 843 784

POŠLETE E-MAIL
ZAVOLEJTE

Po-Pá: 7-20, So-Ne: 19-20

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.