top of page

KURZ PRVNÍ POMOCI
AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ

Akutní stavy u dětí.png
6 hodin
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz Akutní stavy u dětí je cílen na rodiče, kteří mají malé i velké děti a chtějí si osvojit zásady první pomoci zaměřené na věkovou skupinu 0 - 18 let. Další cílovou skupinou jsou osoby, které o děti pečují a hlídají je (např. chůvy, učitelky MŠ a ZŠ, vedoucí zájmových kroužků,...). Platí, že dítě není "zmenšený dospělák", a proto jsou některé z postupů první pomoci pro děti odlišné od postupů pro dospělé. Kurz samozřejmě probíhá v souladu s nejnovějšími Guidelines.

Každý úraz nebo náhlá zdravotní změna u dítěte je velmi stresující záležitost u rodičů dítěte, náhodných svědků i samotných záchranářů. Cílem kurzu jistě není naučit jeho účastníky celé pediatrii, ale naučit je, co dělat první vteřiny až minuty po úrazu (nebo náhlé změně zdravotního stavu). Než přijede záchranná služba, je nutné zastavit masivní krvácení a uvolnit dýchací cesty, obojí je nesmírně důležité. Další část kurzu je věnována volání tísňové linky 155 a použití aplikace Záchranka. V poslední třetině kurzu se věnujeme předcházení, příznakům a první pomoci u dětských akutních stavů, jako je například laryngitida, febrilní křeče a meningitida. Učastníci si domů odnesou zkrácenou verzi kurzu v papírové podobě, díky které si mohou hlavní body první pomoci kdykoli připomenout.

naučíte se zachránit život dítěti
naučíte se, jak včas uvolnit dýchací cesty dusícímu se dítěti
naučíte se správnou techniku resuscitace dítěte
své schopnosti si ověříte v modelové situaci

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Záchranka.png

VOLÁNÍ 155/112

 • jak a kam volat

 • co uvést

 • co nachystat s sebou

Resuscitace dětí.png

RESUSCITACE DĚTÍ

 • všechny věkové kategorie

 • postup dle Guidelines 2015

 • praktický nácvik

Křeče.png

KŘEČOVÉ STAVY

 • teploty, horečky

 • febrilní křeče

 • epilepsie

Nereaguje.png

DÍTĚ NEREAGUJE

 • vědomí x bezvědomí

 • uvolnění dýchacích cest

 • dýchá x nedýchá

Specifika dětí.png

SPECIFIKA DĚTÍ

 • dídě není malý dospělák

 • nemoci dětského věku

 • úrazy dětského věku

Meningitida.png

MENINGITIDA

 • základní informace

 • příznaky

 • možnost očkování

Nedýchá.png

DÍTĚ NEDÝCHÁ

 • vyšetření dýchání

 • lapavé dechy

 • umělé dýchání

Tonutí.png

TONUTÍ

 • rizika

 • prevence

 • první pomoc

Alergie.png

ALERGIE

 • nejčastější alergeny

 • typy reakcí

 • jak reagovat

Dušení.png

VDECHNUTÍ TĚLESA

 • prevence

 • manévry uvolnění DC

 • následná péče

Otravy.png

OTRAVY

 • prevence

 • chemikálie

 • léky

Praxe.png

MODELOVÉ SITUACE

 • uvolnění dýchacích cest

 • resuscitace

 • ošetření poranění

bottom of page