top of page

KURZ PRVNÍ POMOCI
PRO ZAMĚSTNANCE DLE 262/2006 SB.

IMG_0787.PNG
min. 2 hodiny
do 15 osob: 5 000,-
nad 15 osob: 8 000,-

praktický výcvik

výukové materiály, pomůcky

✔ potvrzení o školení

Platba po školení převodem na účet (vystavím fakturu).

Školení pro zaměstnance je určeno pro všechny provozy a všechny skupiny povolání. Základem kurzu jsou život zachraňující úkony a dále je zaměřen na konkrétní provoz, kde se zaměstnanec pohybuje. Instruktorem je profesionální záchranář s praxí v terénu. Důraz je kladen na situace, které se v konkrétním provozu mohou přihodit.

Proč právě toto školení:
Metodika a obsah školení jsou postaveny na nejnovějších doporučeních a poznatcích odborných společností, které se zabývají poskytováním péče v terénu (mimo zdravotnické zařízení). V kurzu pro vás zohledňuji specifika provozu a ta pak implementuji do jeho programu. Tato specifika se týkají například pracovníků v oblasti arboristiky a pracovníků v lesnictví, kde bývá dojezd složek IZS delší a úrazy závažné.

bottom of page