Kurz: PRVNÍ POMOC PRO ZAMĚSTNANCE

Kurz První pomoc pro zaměstnance je určen pro všechny typy organizací a institucí. Povinnost zaměstnavatele zajistit tento kurz je dána zákonem č. 262/2006 Sb.. Školení je kromě život ohrožujících stavů zaměřeno také na prevenci vzniku úrazů na pracovišti. Je koncipováno tak, aby jeho největší část byla zaměřená prakticky.  V poslední době také vzrůstá počet podniků, které mají k dispozici AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Kurz je veden zážitkovou formou a preferujeme menší počet zaměstnanců při minimálním počtu 4 hodin. Cílem je, aby byl kurz pro účastníky zajímavý a aby se naučili postupům a dovednostem, které mohou v případě úrazů nebo náhlé změny zdraví svých kolegů využít. Účastníci během kurzu drillují pomocí zdravotnického i improvizovaného materiálu a pokud má společnost ve vlastnictví automatizovaný externí defibrilátor (nebo jej chce pořídit), tak i nácvik použití AED. AED je nicméně doporučeno každé společnosti, která si kurz objedná, protože má svá opodstatnění. Kurz obsahuje základní modul, ve kterém je obsažena bezpečnost při poskytování pomoci, zástava masivního krvácení, neodkladná resuscitace a volání tísňové linky 155 a použití apliakce Záchrana a dále je doplněn o modul, které se přímo týká konkrétního provozu:

 • úrazy

 • akutní stavy v kanceláři

 • dopravní nehody

 • zasažení chemikálií, popálení

 • zásah elektrickým proudem

OBSAH KURZU:

ZÁSADY BEZPEČNOSTI

 • technická první pomoc

 • ochranné pomůcky

 • kazuistiky

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • pravidelnost školení

 • lékárnička na pracovišti

 • doporučené vybavení

VOLÁNÍ 155/112

 • popis místa události

 • popis situace

 • aplikace Záchranka

TĚŽKÉ ÚRAZY

 • stanovení priorit

 • zástava krvácení

 • prevence zhoršení stavu

 RESUSCITACE

 • vědomí x bezvědomí

 • dýchá x nedýchá

 • srdeční masáž + AED

INTERNÍ STAVY

 • křeče

 • dušnost, bolest na hrudi

 • cévní mozková příhoda

ALGORITMUS

 • jednoduchý postup

 • aplikovatelný na všechny stavy

 • drill

SPECIFIKA PROVOZU

 • dle typu pracoviště

 • rizikové aspekty

 • kazuistiky

MODELOVÉ SITUACE

 • technika úkonů

 • modelové situace

 • drill

ZAVOLEJTE

+420 734 843 784

POŠLETE E-MAIL
ZAVOLEJTE

Po-Pá: 7-20, So-Ne: 19-20

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.