top of page

Kurz: PRVNÍ POMOC PRO ZAMĚSTNANCE

Zaměstnanci.png
4 - 6 hodin
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz První pomoc pro zaměstnance je určen pro všechny typy organizací a institucí. Povinnost zaměstnavatele zajistit tento kurz je dána zákonem č. 262/2006 Sb.. Školení je kromě život ohrožujících stavů zaměřeno také na prevenci vzniku úrazů na pracovišti. Je koncipováno tak, aby jeho největší část byla zaměřená prakticky.  V poslední době také vzrůstá počet podniků, které mají k dispozici AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Kurz je veden zážitkovou formou a preferujeme menší počet zaměstnanců při minimálním počtu 4 hodin. Cílem je, aby byl kurz pro účastníky zajímavý a aby se naučili postupům a dovednostem, které mohou v případě úrazů nebo náhlé změny zdraví svých kolegů využít. Účastníci během kurzu drillují pomocí zdravotnického i improvizovaného materiálu a pokud má společnost ve vlastnictví automatizovaný externí defibrilátor (nebo jej chce pořídit), tak i nácvik použití AED. AED je nicméně doporučeno každé společnosti, která si kurz objedná, protože má svá opodstatnění. Kurz obsahuje základní modul, ve kterém je obsažena bezpečnost při poskytování pomoci, zástava masivního krvácení, neodkladná resuscitace a volání tísňové linky 155 a použití apliakce Záchrana a dále je doplněn o modul, které se přímo týká konkrétního provozu:

úrazy

akutní stavy v kanceláři

dopravní nehody

zasažení chemikálií, popálení

zásah elektrickým proudem

své schopnosti si ověříte v modelové situaci

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Legislativa.png

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • pravidelnost školení

 • lékárnička na pracovišti

 • doporučené vybavení

Resuscitace.png

 RESUSCITACE

 • vědomí x bezvědomí

 • dýchá x nedýchá

 • srdeční masáž + AED

Bezpečnost.png

ZÁSADY BEZPEČNOSTI

 • technická první pomoc

 • ochranné pomůcky

 • kazuistiky

Specifika.png

SPECIFIKA PROVOZU

 • dle typu pracoviště

 • rizikové aspekty

 • kazuistiky

Algoritmus.png

ALGORITMUS

 • jednoduchý postup

 • aplikovatelný na všechny stavy

 • drill

Těžké úrazy.png

TĚŽKÉ ÚRAZY

 • stanovení priorit

 • zástava krvácení

 • prevence zhoršení stavu

Záchranka.png

VOLÁNÍ 155/112

 • popis místa události

 • popis situace

 • aplikace Záchranka

Interní stavy.png

INTERNÍ STAVY

 • křeče

 • dušnost, bolest na hrudi

 • cévní mozková příhoda

bottom of page