top of page

KURZ PRVNÍ POMOCI
PRO ZAMĚSTNANCE DLE 262/2006 SB.

školení první pomoci
4 - 6 hodin
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz První pomoc pro zaměstnance je určen pro všechny typy organizací a institucí. Povinnost zaměstnavatele zajistit tento kurz je dána zákonem č. 262/2006 Sb.. Školení je kromě život ohrožujících stavů zaměřeno také na prevenci vzniku úrazů na pracovišti. Je koncipováno tak, aby jeho největší část byla zaměřená prakticky.  V poslední době také vzrůstá počet podniků, které mají k dispozici AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Kurz s certifikátem je veden praktickou formou a preferuji menší počet zaměstnanců při minimálním počtu 4 hodin. Cílem je, aby byl kurz pro účastníky zajímavý a aby se naučili postupům a dovednostem, které mohou v případě úrazů nebo náhlé změny zdraví svých kolegů využít. Účastníci během kurzu drillují pomocí zdravotnického i improvizovaného materiálu a pokud má společnost ve vlastnictví automatizovaný externí defibrilátor (nebo jej chce pořídit), tak i nácvik použití AED. Kurz obsahuje základní modul, ve kterém je obsažena bezpečnost při poskytování pomoci, zástava masivního krvácení, neodkladná resuscitace a volání tísňové linky 155 a použití aplikace Záchrana a dále je doplněn o část, které se přímo týká konkrétního provozu:

úrazy
akutní stavy v kanceláři
dopravní nehody
zasažení chemikálií, popálení
zásah elektrickým proudem
své schopnosti si ověříte v modelové situaci

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Legislativa.png

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • pravidelnost školení

 • lékárnička na pracovišti

 • doporučené vybavení

Resuscitace.png

 RESUSCITACE

 • vědomí x bezvědomí

 • dýchá x nedýchá

 • srdeční masáž + AED

Bezpečnost.png

ZÁSADY BEZPEČNOSTI

 • technická první pomoc

 • ochranné pomůcky

 • kazuistiky

Specifika.png

SPECIFIKA PROVOZU

 • dle typu pracoviště

 • rizikové aspekty

 • kazuistiky

Algoritmus.png

ALGORITMUS

 • jednoduchý postup

 • aplikovatelný na všechny stavy

 • drill

Těžké úrazy.png

TĚŽKÉ ÚRAZY

 • stanovení priorit

 • zástava krvácení

 • prevence zhoršení stavu

Záchranka.png

VOLÁNÍ 155/112

 • popis místa události

 • popis situace

 • aplikace Záchranka

Interní stavy.png

INTERNÍ STAVY

 • křeče

 • dušnost, bolest na hrudi

 • cévní mozková příhoda

bottom of page