top of page

POUŽITÍ ZAŠKRCOVADLA U DĚTÍ

Aktualizováno: 10. 5.

Když se hovoří o zaškrcovadlech, jsou často doporučována pro dospělou populaci. Naprostá většina použití a testů byla provedena v armádě a na osobách starších 18 let. Nebylo však mnoho dat, která by řekla víc o použití těch samých zaškrcovadel pro dětskou populaci. Obvody dětských končetin jsou obvykle menší než u dospělé populace. To pak vyvolává logickou obavu, zda zaškrcovadlo s vratidlem nebo ráčnovým systémem bude u dítěte účinné, protože se pevný mechanismus nedokáže malému obvodu končetiny přizpůsobit.


POUŽITÍ ZAŠKRCOVADLA U DĚTÍ

Ještě než se podíváme na konkrétní zaškrcovadla, je vhodné zmínit, co na jejich použití obecně říkají odborné společnosti. Máme tu pohled hned 2 společností a zároveň i rozdělení péče v případě hrozícího nebezpečí (TCCC, TECC) a běžné krizové situace:


  • Výbor pro TCCC (a jeho pediatrická pracovní skupina) doporučuje použít zaškrcovadlo u život ohrožujícícho krvácení z končetiny u dětí jako první volbu v případě péče v přímém ohrožení (pod palbou - care under fire). Stejně tak doporučuje zaškrcovadlo použít v případě nepřímého ohrožení (indirect threat care).

  • Pediatrická traumatologická společnost pak použití zaškrcovadla doporučuje v případě, kdy nelze zastavit krvácení přímým tlakem nebo by to bylo příliš obtížné z různých důvodů.

Dvě observační studie z let 2019 a 2020 (ovšem s velmi nízkou mírou jistoty důkazů) hodnotily použití zaškrcovadel s vratidlem u dětí. Jednalo se o 73 dětí ve věku 2-16 let. V obou studiích bylo použito zaškrcovadlo CAT 7. generace. Byla zaškrcena nezraněná končetina a pro kontrolu správnosti zaškrcení končetiny byl použit dopplerovský ultrazvuk (zobrazovací metoda, která vizualizuje proudění krve v cévách). Zde ještě dodám, že zaškrcení končetin u dětí 2-7 let bylo provedeno na operačním sále, kde byly děti již pod narkózou - tedy bolest necítily. A nejmenší obvod končetiny byl 13 cm.


Účinné zaškrcení pak bylo ve 100 % na horní končetině a v 94,5 % (69/73) na dolní končetině - jeden účastník zde odstoupil z důvodu bolesti a u 3 nedošlo k zaškrcení po 3 otočkách vratidla CAT 7. gen.


Lze říci, že tyto 2 observační studie prokázaly, že zaškrcovadla s vratidlem dokáží zaškrtit končetinu u dětí již od 2 let věku a minimálním obvodem končetiny 13 cm.


Nebyla nalezena studie, která by srovnávala jeden typ zaškrcovadla s jiným. Nelze tedy říci, že i další zaškrcovadla s podobným mechanismem budou stejně účinná v případě malého obvodu končetiny. U dětí mladších 2 let neexistují žádné důkazy u lidí. V této věkové skupině by ale přímý tlak na ránu byl pravděpodobně účinnější než u dospělých (děti mají nižší krevní tlak a menší rozměry). U CAT 7. generace udává výrobce účinnost od minimálního obvodu končetiny 12,7 cm. U zaškrcovadla SOF-TT však výrobce tyto limity oficiálně neuvádí. Existuje ale CHILD/Pediatric RMT, kde výrobce udává nejmenší obvod 6, 35 cm.


Zdroj:


Comments


bottom of page