top of page

POUŽITÍ HEMOSTATICKÝCH MATERIÁLŮ

Zastávám názor, že v ČR není nutné v lékárničce hemostatika nosit. Buď zachránce umí dobře techniku wound packingu a pak mu dobře poslouží i obyčejná gáza bez hemostatik a nebo tuto techniku neumí a pak to nezachrání ani hemostatika. Ale to, jak si každý lékárničku vybaví, je čistě a pouze na něm.


Pojmem hemostatikum zde budu označovat hemostatické obvazy, které lze aplikovat na vnější krvácení. Jsou to takové gázy, které jsou napuštěné (nebo spíše obsahují) aktivní složky, které pomáhají v procesu srážení krve v místě rány.

Ještě malé upozornění do úvodu – článek je pouze informativní, nikomu přímo nedoporučuji, aby si hemostatika kupoval nebo je dokonce používal. Kdo má o tuto problematiku zájem, ať se zeptá u velitele své jednotky na kurz TCCC. A to ideálně takový, který je certifikován společností NAEMT.


!!!

 • Vždy pamatujte, že hemostatické obvazy nepatří do hrudníku nebo dutiny bříšní.

 • Používejte ideálně hemostatika, která jsou doporučena CoTCCC (na konci příspěvku).

 • Hemostatický obvaz použijeme především u masivního krvácení, které je na místě, kde nelze použít zaškrcovadlo (například podpaží nebo tříslo). Také lze využít tam, kde není nezbytné zaškrcovadlo použít (zde musíme ale respektovat jednotlivé fáze ošetřování, jak je definuje TCCC – CUF, TFC a TEC).


APLIKACE HEMOSTATIK

 1. Rozpoznej zdroj krvácení a aplikuj přímý tlak do rány jako dočasné řešení, než bude gáza připravena k použití.

 2. Vyplň ránu gázou za působení přímého tlaku po dobu nejméně 90 sekund.

 3. Vyvíjej přímý tlak na gázu po dobu nejméně 3 minut.

 4. Pro vyplnění velkých ran může být za potřebí více než jedna hemostatická gázanebo gáza nehemostatická.

 5. Pečlivě kontroluj, zda bylo krvácení zastaveno.

 6. Pokud krvácení ustalo, aplikuj na ránu tlakový obvaz.


SELHÁNÍ HEMOSTATIK

 1. Pokud bylo poranění původně tamponováno hemostatickým obvazem, který je nyní nefunkční,

 2. nefunkční hemostatikum vyjmi.

 3. Nahraď jej stejným nebo jiným typem nového hemostatika.

 4. Alternativně, další hemostatický nebo nehemostatický obvaz může být aplikován přes první gázu.

 5. Pokud není hemostatický obvaz k dispozici, použij suchou nehemostatickou gázu.


TLAKOVÝ OBVAZ

 1. Všechny gázy, kterými jsme zastavili krvácení, musí být dále zajištěny tlakovým obvazem.

 2. Krycí část tlakového obvazu umístěte přímo na ránu a za stálého vyvíjení tlaku na ránu obvaz aplikujte.

 3. Konec obvazu je nutné zajistit, aby se obinadlo nerozmotalo.


APLIKACI TLAKOVÉHO OBVAZU JE NUTNÉ DÁLE ZHODNOTIT

 1. Krevní oběh pod obvazem (na konci končetiny) musí být zachován, tep lze tedy vyhmatat.

 2. Pokud je část končetiny pod místem aplikace obvazu chladná, promodralá, je obvaz příliš utažen.

 3. Pokud se tak stane, je nutné obvaz převázat správně (stále však vyvíjeme tlak na ránu).

 4. Každý obvaz (ale i TQ a jiné pomůcky) musí být zkontrolovány vždy, když dojde k přesunu raněného.


Hemostatika doporučená CoTTTC (k roku 2021):

 • Combat Gauze (CG) Z-Fold Bandage

 • Celox Gauze, Z-fold 5'

 • ChitoGauze

 • X-Stat, Single Applicator

 • iTClamp

bottom of page