top of page

KDO MŮŽE ZAJIŠŤOVAT ZDRAVOTNICKÝ DOZOR

Aktualizováno: 7. 1. 2022

Náš článek, který není myšlen jako odborné poradenství a nemusí být nutně vyčerpávající, začneme zkušeností s "rescue" týmem, který nabízel a posílal své členy jako zdravotnický dozor, především na rallye závody. Protože nám organizace přišla zajímavá, chtěli se k ní někteří z nás, autorů webu, přidat. Velitel této jednotky nám ji představil a dozvěděli jsme se, že pokud by některý člen nechtěl k nehodě na rallye jít a ošetřovat, nemusí. On je přeci nemůže nutit, když nejsou zdravotníci. Vážně? Vážně chcete mít na své akci "pana zdravotníka", který nechá účastníka ležícího obličejem v blátě v bezvědomí udusit, jen proto, že poskytnout první pomoc při těžkých stavech neumí nebo se bojí?


Odbornou první pomoc může poskytovat pouze zdravotnický pracovník, který má k poskytování zdravotních služeb oprávnění, například lékař, zubní lékař, všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent či jiná kvalifikace definovaná daným předpisem. Poskytovat zdravotnický dozor může také osoba, která není podle zákona zdravotnickým pracovníkem, ale má za sebou školení v dané oblasti, zde se pak ale nejedná o odbornou péči, ale laickou první pomoc.AKCE S VELKÝM POČTEM ÚČASTNÍKŮ

Rozsah zdravotnického dozoru na sportovních a kulturních akcích není stanoven právními předpisy, které by regulovaly rozsah a druh zdravotnického dozoru. Z občanského zákoníku § 2900 ovšem pro pořadatele akce vyplývá povinnost „počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“, tedy chránit zdraví a život účastníků a zajistit zdravotnický dozor. MZČR doporučuje využití metodiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která v roce 2014 vydala přehled možností zdravotního zajištění akce podle počtu účastníků a rizikovosti:

  • koeficient rizikovosti akce:

1,0 = běžné společenské či kulturní akce,

1,5 = sportovní akce

2,0 = rockové koncerty, pivní slavnosti, techno-párty apod.

  • RZP = vůz rychlé zdravotnické pomoci: zdravotní záchranář + řidič

  • RLP = vůz rychlé lékařská pomoci: lékař, zdravotnický záchranář, řidič

  • CMO = centrální místo ošetření: zdravotnický stan o kapacitě 8 lůžek s lékařem a 2- 4 zdravotnickými záchranáři, kde lze provádět vyšetření a krátkodobou observaci postižených

  • DNR = vůz na dopravu nemocných a raněných

 


AKCE S MENŠÍM POČTEM ÚČASTNÍKŮ

Zajistit akci s velkým počtem účastníků pouze laickými poskytovateli první pomoci by tedy bylo minimálně nezodpovědné. Ale jak jsou na tom akce s menším počtem účastníků? Stačí proškolená osoba, nebo je třeba nasmlouvat někoho ze záchranné služby, Červeného kříže, apod.?


Odpověď na tuto otázku není dána žádným předpisem, pořadatel akce by měl tedy všechna rizika zodpovědně zvážit a dle toho zajistit odpovídající zdravotnický dohled. Pomoci by mohl Metodický návod MZ ČSR 1988, který má sice svůj věk a nemusí být zcela aktuální, ale organizátorovi akce pomůže se lépe zorientovat a uvědomit si možná rizika na své akci:

Dělení rizikovosti sportů:


Nízká: turistika, atletika, badminton, plavání, moderní gymnastika, volejbal, nohejbal, odbíjená, stolní tenis, golf, kuželky, lukostřelba a další.

Střední: cyklistika, judo, fotbal, lední hokej, orientační běh, skoky do vody, házená, jachting, kanoistika, šerm, vzpírání, triatlon, softbal a další.

Vysoká: lyžování, horolezectví, box, jezdectví, boby-skeleton, rugby, letectví, motorismus a další.


6-8 bodů: laická první pomoc

9-12 bodů: zdravotnický pracovník a vyčleněné vozidlo k odvozu zraněného

nad 12 bodů: přítomnost sanitky a lékaře

 

I tehdy, pokud je zdravotnický dozor zajištěn jen osobou, která absolvovala kurz první pomoci, je nutné, aby tento člověk měl k dispozici základní zdravotnický materiál a aby byl schopný vykonat nutné činnosti, které popisuje metodika České společnosti tělovýchovného lékařství.


Při výběru zdravotnického dozoru doporučujeme organizátorům zvážit možná rizika na plánované akci. Není podle nás vhodné, aby zdravotnický dozor v oblasti motorismu, bojových sportů nebo třeba jezdectví zajišťoval pouze proškolený laik. Zdravotník by měl být řádně označen a vždy na přiděleném místě. Pokud chce být označen funkcí jako například "lékař", "záchranář", apod., měl by mít na tuto funkci řádné vzdělání, protože se od něj bude očekávat jistá úroveň péče.

2 807 zobrazení
bottom of page