top of page

KTERÁ ZAŠKRCOVADLA JSOU ÚČINNÁ x KTERÁ RADĚJI NEPOUŽÍVAT

Aktualizováno: 7. 1. 2022

Každý, kdo se zabývá nejen výukou první pomoci se jistě setkal s tím, že si položil otázku "Které zaškrcovadlo je nejlepší, které je opravdu účinné?". Případně se jej na to zeptal některý z účastníků kurzu první pomoci.


Pro tuto studii bylo vybráno 10 zaškrcovadel, zkoumal se čas naložení a jejich účinnost. Končetina byla zaškrcena konkrétním zaškrcovadlem a množstvím senzorů a ultrazvukem bylo zjišťováno, zda je zaškrcení efektivní a za jakou dobu jej bylo dosaženo. Aby byly výsledky objektivní, studie proběhla ve 2 fázích:


1. Bylo zajištěno a zkontrolováno, že jsou všechny přístroje funkční a kalibrované.

1. Bylo zajištěno, že všichni účastníci byli vyškoleni pro použití každého zaškrcovadla správně a stejně.

2. Následně přístroje sbíraly informace o účinnosti jednotlivých zaškrcovadel.

 

BYLY POUŽITY TYTO PŘÍSTROJE A FIGURÍNY:


Multiple Amputation Trauma Trainer (MATT)™ Series 1500 Trauma Simulator – TraumaFX™

 • figurína lidského těla s realistickou pokožkou určená k tréninku zástavy masivního krvácení a ošetření dalších těžkých zranění

Tekscan I-Scan® Pressure Measurement System

 • přístroj pro měření síly a tlaku. Umožňuje záznam hodnot v reálném čase, grafy a analýzu dat.

HAPMED Mannequin for Tourniquet Training

 • končetina pro nácvik zástavy masivního krvácení vybavené četnými senzory a led signalizací

Nicolet VersaLab SE Doppler Ultrasound System

 • přenosný ultrazvuk, kterým lze měřit průtok krve v periferních částech těla

 

BYLA POUŽITA TATO ZAŠKRCOVADLA (TOURNIQUETY):


Combat Application Tourniquet® (CAT)

 • malý, lehký tourniquet, který lze naložit jednou rukou, zcela uzavírá průtok arteriální krve do končetiny, používá vratidlo, suchý zip a pásku na suchý zip

 

Special Operations Forces Tactical Tourniquet – Wide (SOFTT-W)

 • výsledek 24 měsíců trvající výzkumné iniciativy, velmi jednoduchý na aplikaci, lehký a spolehlivý, kovovápřezka

 

Tourni-Kwik 4 (TK-4) Tourniquet

 • vyroben pro použití jednou rukou, pro zástavu krvácení v bojových podmínkách, silná a elastická latexová páska s 2 ocelovými háčky


Tourni-Kwik 4 for Legs (TK-4L)

 • viz výše, ale širší

 

M2 Ratcheting Medical Tourniquet™ (Combat version)

 • snadno aplikován jednou rukou, intuitivní manipulace, jediný "samosvorný" tourniquet

M2 Ratcheting Medical Tourniquet™ (Tactical version)

 • viz výše

 

Emergency & Military Tourniquet (EMT)

 • navržen jako nejmodernější TQ, zcela zastaví tok krve, jednoduché zaškolení a snadná aplikace, podobný chirurgickým TQ

 

Military Emergency Tourniquet (MET)

 • testován speciální potápěčskou jednotkou amerického námořnictva, rychlý, efektivní

 

Ramsey’s Red-Pull Tourniquet

 • testováno ve vývoji

 

SWAT-Tourniquet™

 • testován na teplo a chlad, záruka prodloužena na 5 let, jednoduchý obrázek s návodem, více účelový, vyroben pro civilní i taktické týmy

 

VYBRANÁ POZOROVÁNÍ


Combat Application Tourniquet® (CAT) - je nutné, aby byl TQ již zpočátku hodně utažen, než se začne točit vratidlem, jinak dojde ke skřípnutí kůže tourniquetem

Special Operations Forces Tactical Tourniquet – Wide (SOFTT-W) - velmi účinný, zaškrcení je rychlé, je nutné konec TQ řádně zajistit, docházelo k uvolnění TQ a ke ztrátě zaškrcení

Tourni-Kwik 4 (TK-4) Tourniquet -je velmi obtížné zajistit nebo ukotvit háček, bylo nutné chránit si oči (riziko poranění při manipulaci pružného materiálu a kovových oček)

M2 Ratcheting Medical Tourniquet™ - použití snadné, rychlé, zanechává stopy na kůži (drobné otlaky a odřeniny)

Emergency & Military Tourniquet (EMT) - kovová svorka turniketu je těžká, nejtěžší z testovaných. Aplikace je však jednoduchá a rychlá, konstrukce je velmi spolehlivá a tlak se rozloží rovnoměrně

Military Emergency Tourniquet (MET) - originální obal potřebuje otevřít ostrým nástrojem, popruh vyžaduje stálé napětí, poměrně těžké pohlídat si všechny části turniketu a řádně jej zajistit

Ramsey’s Red-Pull Tourniquet - barva turniketu velmi výrazná, z konstrukce se těžko uvolňuje přezka, se zaškrcovadlem se obtížně manipuluje, v 90 % testů neuspěl

SWAT-Tourniquet™ - turniket se velmi obtížně používá, vyžadoval v průměru 146 sekund k aplikace, obtížně se zajišťuje jeho konec, v 70 % bylo zaškrcení nedostatečné

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POZNATKY PRO PRAXI

 • zaškrcovadlo Ramsey’s Red-Pull Tourniquet mělo pouze 10% úspěšnost v uzavření cév při masivním krvácení (okluzi)

 • zaškrcovadlo SWAT-Tourniquet™ mělo pouze 30% úspěšnost v uzavření cév (okluzi) při masivním krvácení

 • zaškrcovadlo SWAT-Tourniquet™ bylo naloženo za 149 sekund, ostatní zaškrcovadla v průměru za 35, 5 sekund C.A.T, EMT a MET zaškrcovadla dosáhnou okluze (zástavy krvácení) při nižších tlacích, než ostatní zaškrcovadla

 • EMT je při zaškrcování nejšetrnější při přechodu mezi 2 úrovněmi zaškrcení (zvyšuje tlak o cca 6 mmHg), má rozvnoměrně rozložený tlak na celý obvod končetiny, naproti tomu C.A.T. je "skočí" z jedné úrovně na druhou (jednotlivé otočky vratidla) až o 60-70 mmHg (nejvíce ze všech testovaných)

 

ZÁVĚREM

Studie obsahuje mnoho poznatků a odborných měření. Hlavním poznatkem je však to, že všechna zaškrcovadla byla 100 % účinná, kromě těchto:


 • Ramsey’s Red-Pull Tourniquet: 10% úspěšnost zaškrcení

 • SWAT-Tourniquet™: 30% úspěšnost zaškrcení, aplikace dokonce trvala v průměru 149 sekund, zatímco ostatní zaškrcovadla v průměru 35, 5 sekund.

 • Tourni-Kwik 4 (TK-4) Tourniquet: velmi obtížná manipulace, riziko úrazu

 • Tourni-Kwik 4 for Legs (TK-4L): velmi obtížná manipulace, riziko úrazu

 

Zdroj:

NAVAL MEDICAL RESEARCH UNIT SAN ANTONIO - Combat Casualty Care Research Department

NAMRU-SA TR 2012-13

Joint Operational Evaluation of Field Tourniquets

LCDR Anne L. McKeague, MSC, USN, Ph.D. - Duane Cox

Naval Medical Research Unit San Antonio Fort Sam Houston, Texas, 78234

2 037 zobrazení
bottom of page