top of page

CO DĚLAT, KDYŽ DÍTĚ NĚCO SPOLKNE

Aktualizováno: 22. 4. 2022

Dítě může spolknout v podstatě cokoli, a to během malé chvilky nepozornosti. Existuje opravdu velké množství věcí, poživatin a přírodních materiálů, které může dítě sníst. Já sama mám v mobilu a na pohotovostní domácí lékárničce akutní číslo na toxikologické informační středisko, kde je zaručeno, že je k dispozici kvalifikovaný toxikolog. A je tam 24 hodin denně. Stačí zavolat a poradí. U některých případů často ani toxikologické centrum není třeba, protože charakter požité látky je natolik nebezpečný, že linku 155 zavoláte ihned (například chemikálie - kyseliny, louh). Toxikologické centrum poradí například s se spolknutnými rostlinami nebo mravenci (ano, i takový hovor na TIS proběhl), dávkou léků a podobně.


AKUTNÍ TELEFONY na TIS:


224 91 92 93

224 91 54 02


Velkou pozornost je ale nutné věnovat níže uvedeným spolknutým předmětům/látkám, při jejich požití může opravdu zemřít. I kdybyste měli pouhé podezření, že dítě něco z toho požilo, ihned řešte cestou záchranné služby před 155. V případě rostlin se alespoň poraďte s toxikologickým informačním centrem.

  • magnety: 2 a více magnetů může způsobit odúmrť střeva, magnety mohou mezi sebou sevřít stěnu střeva, její zásobení živinami je pak přerušeno a střevo odumře (vzniká nekróza), je nutné ihned vyhledat lékaře.

  • baterie: Každé 10. dítě, které baterii spolkne, umírá, včasný zásah lékaře je tedy nezbytný. Je zde velké riziko vylití obsahu a poleptání tkáně a samozřejměnelze opomenout ani účinky elektrického proudu.

  • chemikálie: Při požití chemikálií nikdy nevyvolávejte zvracení, dítě musí být v klidu a převezeno k finálnímu ošetření lékařem. Etiketu k přípravdu se pokuste vzít s sebou. Vzhledem k dostupnosti péče se dnes už nedoporučuje chemikálii v žaludku něčím ředit. (Ale naopak, pokud je látka v oku, na pokožce, je nutné ji co nejrychleji spláchnout z povrchu oka/pokožky vodou pryč.) Dbejte velkého zřetele na uložení louhu, který v domácnosti máte, ten způsobuje opravdu závažná zranění v oblasti úst, jícnu a žaludku a často vyžaduje transport dítěte na specializované pracoviště vrtulníkem.

  • rostliny: Včetně fazolí a podobně, ideální je se poradit právě s TIS, pokud rostlinu neznám, existuje aplikace do telefonu, která rostlinu celkem spolehlivě určí.

  • „nejedlé/jedovaté houby, léky“: Zde je nutné se pokusit o co nejrychlejší vyvolání zvracení (prsty do krku), čím dříve, tím lépe, protože později se látky začnou vstřebávat do krevního oběhu. Dítěti v tu chvíli nepomůže chlácholení, klid nebo pláč, ale rychlé zvracení. To vyvolání zvracení vlastně platí i pro rostliny a právě ty fazole…

A co se týká mincí a plastových předmětů - byly prováděny retrospektivní studie, které ukázaly, že předmět většinou některý další den vyputuje z těla ve stolici bez obtíží. Nicméně, tyto předměty se také mohou v trávicím traktu zaseknout. Někteří lékaři uvádějí, že by dítě mělo být zkontrolováno vždy, když něco takového spolkne. Pravděpodobně není nutné se bát + - 10×10 mm velkých předmětů z plastu (různé kuličky, malé hračky), ale navštivte lékaře vždy, pokud byl předmět velký nebo ostrý.


TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO rodičům dětí radí: „Doporučujeme, aby se všechny domácnosti, zejména ty, kde vyrůstají malé děti, vybavily alespoň jedním balením aktivního (černého) uhlí (přípravky Carbosorb nebo Carbotox). Optimální je mít v zásobě pro každé dítě v rodině jedno balení přípravku. V řadě případů podání několika tablet aktivního uhlí laikem zamezí rozvoji příznaků otravy nebo alespoň průběh otravy zmírní. O tom, kdy je třeba aktivní uhlí podat nebo kdy je naopak jeho podání nežádoucí, rozhodne konzultace s TIS!“

1 244 zobrazení

Commentaires


bottom of page