top of page

ALGORITMY PRO PRVNÍ POMOC

Aktualizováno: 7. 1. 2022

První pomoc i přednemocniční bývá témeř vždy stresující situací - více či méně. Proto byly vymyšleny mnemotechnické pomůcky či algoritmy, aby zachraňujícím pomohli jednat rychle, efektivvně a bez chyb. Níže jsou uvedeny známé i méně známé algoritmy. Není nutné znát všechny. Některé postupy využijí laici i profesionálové. Jiné postupy jsou určeny pouze pro profesionály. Ještě, než se do nich začteme, pamatujme si: "Postupy zachraňují život člověka, ne samotné vybavení nebo neucelené znalosti." Některé algoritmy ráda využívám ve svých kurzech. Účastník kurzu pak reaguje na to, co vidí (postupem, algoritmem,...), ví, co má dělat a dělá to bez chyb.


C-ABCDE


Postup C-ABCDE vychází z původního ABC (Safarova abeceda), je však důmyslnější. Tento postup pomůže laikovi především poznat život ohrožující stav a zvrátit tak smrt pacienta (především zraněného, ale i jinak zdravotně postiženého). Až do bodu D musí být také například samotná zdravotní sestra z oddělení schopna reagovat sama a bez lékaře. Jedná se o jednoduchý a nejúčinnější návod, jak poskytnout první pomoc či základní zdravotní péči u jakéhokoli stavu. Zbytek je řešen později. Jedná se pravděpodobně o nejdůležitější algoritmus ze všech.

 • Catastrophic hemorhage – zastav masivní končetinové krvácení

 • Airway + c-spine – uvolni dýchací cesty, zajisti fixaci krční páteře (písmenko c)

 • Breathing – podej kyslík, vyřeš tenzní pneumothorax (laici sami neřeší)

 • Circulation – srdeční masáž (+ případně umělé dýchání) u člověka v bezdeší, případně zástava menších krvácení (profíci dále: i.v., i.o. vstup, tekutiny)

 • Disability – zjisti stav vědomí, (profíci dále: GCS, orientační neurologie)

 • Exposure/Evacuation – obnažení pacienta a kompletní vyšetření od hlavy k patě, napojení monitorace a příprava na transport


MARCHE


Jedná se o postup shodný s postupem C-ABCDE, tato verze se učí především v kurzech T.C.C.C.

 • Massive hemorhage (masivní krvácení)

 • Airway (dýchací cesty)

 • Respiratory (respirace / dýchání)

 • Circulation (oběh)

 • Head (hlava)

 • Exposure/Evacuation (obnažení / evakuace)


SAMPLE


Postup odebírání anamnézy. Částečně lze využít i laiky. Jedná se o informace, na které by nemělo být zapomenuto při vyšetřování poacienta. Provádí se zároveň s prvotním vyšetřením.

 • Signs (příznaky)

 • Allergies (alergie)

 • Medications (léky, medikace)

 • Past illnes / Pregnancy (prodělané/poslední nemoc, těhotenství)

 • Last meal (poslední jídlo)

 • Event (událost, co se stalo, co k tomu vedlo)


AVPU


Postup AVPU pomáhá snadno se zorientovat v otázce stavu vědomí pacienta. Je použitelný i pro laiky.

 • Alert – plně při vědomí

 • Voice – reaguje na oslovení – odpovídá somnolenci

 • Pain – reaguje na bolest  – sopor

 • Unresponsive – kóma


FAST


Příznaky mozkové mrtvice nebývají vždy zcela učebnicové. Často dochází k prodlevám mezi počátkem obtíží a lékařskou péčí, přitom provést trombolýzu (rozpuštění krevní sraženiny v mozku) lze provést do 4, 5 hodin od počátku příznaků. Pokud jsou tedy příznaky patrné již večer, je ráno pozdě. (80 % mozkových mrtvic je způsobeno krevní sraženinou, ve zbylých 20 % praskne céva). Pomůcka FAST ukazuje nejnápadnější příznaky, přitom stále nutí zachránce myslet na čas.


 • Face - obličej (asymetrie obličeje, spadlí koutek úst, spadlé oční víčko)

 • Arm - paže (postiženého nechte zvednout obě ruce do předpažení se zavřenýma očima a a vyzvěte ho, aby v této pozici setrval, pokud končetina padá, postižený ji vůbec nezvedne, neovládá nebo necítí, volejte 155)

 • Speech - řeč (postižený nevysloví větu, nerozumí vám, nedokáže se vyjádřit, i když by evidentně chtěl, vydává zvuky, skřeky,...)

 • Time - čas (hraje se o minuty, volat neprodleně linku 155, nachystat kartu ZP, seznam léků včetně dávkování a vzpomenout si na případné alergie postiženého)


METHANE


Pokud se přihodí hromadné neštěstí (pád letadla, hromadná dopravní nehoda na dálnici, pád stropu, vykolejení vlaku,...), tedy vše, kde se vyskytuje větší množsví poraněných, používá se známý postup METHANE. Methane je vlastně zpráva, kterou hlásí první profesionální zasahující jednotka operačnímu středisku zdravotnické záchranné služby. Oparační středisko pak ví, jak asi vypadá místo mimořádné události a jak má postupovat dále. Postup mimo bod M a E lze použít i laikem.

 • My callsign (volací znak posádky)

 • Exact location (přesná poloha)

 • Type of accident (typ neštěstí – požár rodinného domu, srážka autobosu a osobního auta)

 • Hazards (rizika pro zasahující – nevybuchlé láhve s propanbutanem…)

 • Anroute (příjezdové cesty / možnosti přístupu / příjezdu ZZS)

 • Numbers (počet poškozených – prvotní odhad)

 • Emergencies onsite/required (složky na místě / potřebné)


4H + 4T


Jedná se o potencionálně reverzibilní příčiny zástavy oběhu, které lze specificky léčit nad rámec základního algoritmu. Při zjištění možné reverzibilní příčiny zástavy oběhu jde o důvod, proč pokračovat v resuscitaci delní dobu, často i za kontinuální masáže a transportu pacienta do zdravotnického zařízení.

4H

 • Hypoxie

 • Hypovolemie

 • Hypotermie

 • Hypo-/hyperkalemie

4T

 • Trombóza koronární nebo plicní embolie

 • Tenzní pneumothorax

 • Tamponáda srdce

 • Toxiny


ATOMIC


Pomůcka zahrnuje závažná poranění hrudníku, která je potřeba ihned řešit. U některých je nutno provést zákrok už na místě zásahu.

 • Airway – dýchací cesty- poranění, průchodnost

 • Tenzní pneumothorax

 • Otevřený pneumothorax

 • Masivní hemothorax

 • I (F) - Flail chest – vlající hrudník- (zde to trošku nevyšlo v prvním písmenu)

 • Cardiac tamponade – srdeční tamponáda


RAFTing


Postup rafting pomáhá záchranářům, zdravotním sestrám a nekardiologům lékařům s hodnocením záznamu EKG pacienta. Cílem není rozeznat na EKG záznamu všechny patologie. Cílem je poznat život ohrožující malignity, rytmy, které je nutné defibrilovat a rytmy, které můžou velmi rychle vést ke zhoršení stavu (či spíše ke smrti) pacienta.

 • Rytmus - sinusový x nesinusový

 • Akce - pravidelná x nepravidelná

 • Frekvence - kolik za 1 minutu

 • Trvání intervalů - především PQ

 • + vlny (především vlna T) a ST úsek (deprese x elevace)


SOCRATES


Říct "bolí" nestačí. Jednoduchý návod jak nezapomenout na všechny důležité aspekty a přidružené informace týkající se bolesti pacienta.

 • Signs – příznaky a místo maximální bolesti

 • Onset – začátek bolesti (náhlý x postupný) a činnost při vzniku (námaha x klid)

 • Character – charakter bolesti (bodavá, svíravá, vystřelující)

 • Radiation – kam vystřeluje

 • Severity – VAS škála….

 • Associations – přidružené příznaky (závratě, zvracení, škytavka,...)

 • Timing – průběh v čase (trvalá, přerušovaná) + trvání bolesti (jak dlouho)

 • Exacerbations - faktory, které bolest zhoršují a zlepšují, účinek analgetik

 • Severity - závažnost, síla bolesti (VAS)


MONACo


Pro terapii infarktů máme zkratku MONACo (+ Heparin):

 • Morphine (opiáty, tišení bolesti)

 • Oxygen (kyslík)

 • Nitrate (nitráty)

 • Acylpyrin

 • Clopidrogel


AT - MIST


Pomůcka, díky které lze předat zásadní informace o pacientovi dalšímu týmu (na ambulanci, MEDEVAC). Lze použít i laikem při předávání pacienta posádce záchranné služby. Předání by mělo trvat 20 - 30 sekund. Je pravidlem, že vedoucí zasahujícího týmu (nebo laik poskytující první pomoc) hovoří a předává tak raněného a ostatní mlčí a poslouchají.

 • Age - věk pacienta

 • Time - čas úrazu


 • Mechanism co jak se stalo

 • Injuries – zjištěná/předpokladaná poranění

 • Signs – zjištěné / naměřené hodnoty vitálních funkcí

 • Therapy – poskytnutá terapie (vstupy, léky, imobilitace…)

6 485 zobrazení

Comments


bottom of page