PRVNÍ POMOC

SEBEOBRANA

VZDĚLÁVÁNÍ - KURZY - ČLÁNKY

Mood board 3000x2000 px(1)
Hasiči
IMG_9492
2
IMG_1074
dcdc
IMG_0126
První pomoc v Polné-page-005

PROFESIONALITA

Naším hlavním zaměřením je první pomoc a sebeobrana. Tedy oblasti a aktivity, kterým se denně věnujeme nejen při výkonu povolání a které nás baví.

ZODPOVĚDNOST

První pomoc, sebeobranu a jejich výuku bereme vážně. Organizujeme a účastníme se pouze těch akcí, které nám dávají smysl. A také způsobem, který nám dává smysl.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání - ne byznys, to je hlavní motto našich aktivit. každý klient si odnáší informaci a dovednost, která je užitečná a odborníky podložená.

FB_IMG_1581776814842.png

Vítejte na webu o první pomoci, přednemocniční neodkladné péči, taktické první pomoci a sebeobraně. K těmto tématům máme velice blízko a často jsou naší každodenní praxí při výkonu povolání. Při výuce věříme vysoké erudovanosti lektorů a instruktorů, která jde ruku v ruce s jejich praxí. A právě lektoři jsou považováni za klíčový faktor, který určuje kvalitu a efektivitu vzdělávací aktivity. Cílem tohoto webu je nabídnout kvalitní kurzy první pomoci a sebeobrany a zdravotnické asistence, které vede zkušený lektor přímo z praxe se vzděláním a zkušenostmi v oblasti pedagogiky. O smýšlení instruktorů můžete navštívit blog, životopis a prohlédnout si fotografie z již proběhlých akcí.​

První_pomoc.png

Kurzy první pomoci jsou sestaveny jako praktické a je kladen důraz na zásadní úkony v poskytování první pomoci. V kurzech učíme reagovat absolventy na to, co vidí, tedy učíme algoritmus při poskytování první pomoci. Při pořádání kurzů je kladen důraz na kvalitu, nikoli na kvantitu. Preferujeme tedy méně účastníků na kurzu, ale více se každému z nich věnujeme. Kurzy první pomoci jsou částečně postaveny na protokolech Tactical Emergency Casualty Care, které se ukázaly jako efektivní nejen při poskytování samotné péče, ale také při praktické a teoretické výuce.

Sebeobrana.png

Kurzy sebeobrany jsou postaveny na jednoduchých principech a teorii, která je nutná, ale často přehlížená. Praktická část kurzu je vedena certifikovaným instruktorem sebeobrany s principy sebeobranných systémů, které se neustále vyvíjí. Neučíme ani tak jednotlivé techniky, jako spíše principy sebeobrany. Důraz je kladen především na prevenci, vyhýbání se střetu, rozpoznání a únik z nebezpečné situace a dále se pak účastníci kurzů učí souboru fyzických dovedností, které trénují pod vlivem strachu, únavy, dezorientace a bolesti, tedy pod vlivem těch aspektů, se kterými se obět setkává v reálné situaci. Nejedná se o bojový sport nebo bojové umění, ale o boj na ulici, kde platí jediná pravidla - zákony České republiky.

"The harder the training, the easier the fight."
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.