top of page

TEAMBUILDING
KURZ PRVNÍ POMOCI

Teambuilging.png
1 - 2 dny
neomezeně osob
5 000,- / den

Teambuildingový kurz první pomoci je zaměřen pro kolegy, kteří se chtějí společně naučit něco užitečného, chtějí se naučit týmové práci při poskytování první pomoci a zároveň se naučit správně se rozhodnout sám za sebe. Osnova kurzu je částečně pevně daná a částečně je přizpůsobena pracovišti kolegů a jejich oboru. Na kurzu převažuje praxe doplněná o hry, které jsou zaměřené napráci v týmu.

Kurz je možností, jak spojit povinné školení zaměstnanců v první pomoci, stmelení kolektivu a zároveň něco užitečného. Konkrétní obsah kurzu závisí na počtu účastníku a počtu hodin, vždy ale obsahuje úvodní přednášku a ukázky a dále mnoho modelových situací, krvavých i nekrvavých zranění a stavů, množství zdravotnického materiálu i improvizovaného poskytování první pomoci a volání tísňové linky. Účastníci se učí nejen první pomoci, ale také práci v týmu, rozdělování úkolů a koordinování poskytování pomoci. Kurz je přizpůsoben práci venku i uvnitř budov, různým typům profesí a věku.

naučíte se poskytnout pomoc nejen svému kolegovi

naučíte se organizovat poskytování první pomoci

získáte odvahu poskytovat první pomoc

své schopnosti si vyzkoušíte v modelových situacích

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Algoritmus.png

ALGORITMUS

 • C-ABC

 • drill

 • určení priorit

Akutní_stavy.png

AKUTNÍ STAVY

 • C-ABC

 • traumata

 • interní stavy

Záchranka.png

ZÁCHRANKA

 • aplikace Záchranka

 • využití

 • drill

AED.png

DEFIBRILÁTOR

 • automatizovaný defibrilátor

 • použití

 • drill

Specifika dětí.png
Praxe.png

DĚTSKÉ STAVY

 • dítě není zmenšený dospělák

 • dětská onemocnění

 • vdechnutí cizího tělesa

MODELOVÉ SITUACE

 • trénink

 • drill

 • maskování poranění

MÁM ZÁJEM
bottom of page