Kurz: TEAMBUILDING (PRVNÍ POMOC)

Teambuildingový kurz první pomoci je zaměřen pro kolegy, kteří se chtějí společně naučit něco užitečného, chtějí se naučit týmové práci při poskytování první pomoci a zároveň se naučit správně se rozhodnout sám za sebe. Osnova kurzu je částečně pevně daná a částečně je přizpůsobena pracovišti kolegů a jejich oboru. Na kurzu převažuje praxe doplněná o hry, které jsou zaměřené napráci v týmu.

Program je sestaven tak, aby byl kurz záživný a zároveň poučný. Účastníci se naučí pracovat jako tým i jako jednotlivec, naučí se rozdělovat úkoly a organizovat první pomoc. Naučí se jednat rychle a umět se rozhodovat. Součástí kurzu jsou ukázky a nahrávky z reálných situací (se souhlasem pacientů) a práce s improvizovaným i zdravotnickým vybavením.

Součástí kurzu jsou přednášky, hry na zdokonalení dovedností v první pomoci, hry na stmelení kolektivu, videa, modelové situace s maskováním poranění a drillování dovedností.

NAUČÍTE SE:

 • postytnout adekvátní první pomoc nejen kolegovi

 • spolupracovat jako tým

Absolventi kurzu si odnášejí zkušenosti, nové dovednosti, lékárničku na pracoviště a certifikát o absolvovaném výcviku.

JIŽ PROBĚHLÉ KURZY:

OBSAH KURZU:

ALGORITMUS

 • C-ABC

 • drill

 • určení priorit

DEFIBRILÁTOR

 • automatizovaný defibrilátor

 • použití

 • drill

AKUTNÍ STAVY

 • C-ABC

 • traumata

 • interní stavy

DĚTSKÉ STAVY

 • dítě není zmenšený dospělák

 • dětská onemocnění

 • vdechnutí cizího tělesa

ZÁCHRANKA

 • aplikace Záchranka

 • využití

 • drill

MODELOVÉ SITUACE

 • trénink

 • drill

 • maskování poranění

1024px-Back.svg.png
ZAVOLEJTE

+420 734 843 784

POŠLETE E-MAIL
ZAVOLEJTE

Po-Pá: 7-20, So-Ne: 19-20

© 2018 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.