Kurz: TEAMBUILDING (PRVNÍ POMOC)

Teambuildingový kurz první pomoci je zaměřen pro kolegy, kteří se chtějí společně naučit něco užitečného, chtějí se naučit týmové práci při poskytování první pomoci a zároveň se naučit správně se rozhodnout sám za sebe. Osnova kurzu je částečně pevně daná a částečně je přizpůsobena pracovišti kolegů a jejich oboru. Na kurzu převažuje praxe doplněná o hry, které jsou zaměřené napráci v týmu.

Kurz je možností, jak spojit povinné školení zaměstnanců v první pomoci, stmelení kolektivu a zároveň něco užitečného. Konkrétní obsah kurzu závisí na počtu účastníku a počtu hodin, vždy ale obsahuje úvodní přednášku a ukázky a dále mnoho modelových situací, krvavých i nekrvavých zranění a stavů, množství zdravotnického materiálu i improvizovaného poskytování první pomoci a volání tísňové linky. Účastníci se učí nejen první pomoci, ale také práci v týmu, rozdělování úkolů a koordinování poskytování pomoci. Kurz je přizpůsoben práci venku i uvnitř budov, různým typům profesí a věku.

NAUČÍTE SE POSKYTOVAT PRVNÍ POMOC SVÉMU KOLEGOVI

NAUČÍTE SE POSKYTOVAT PRVNÍ POMOC JAKO TÝM I JEDNOTLIVEC

NAUČÍTE SE PRACOVAT S RŮZNÝM ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM

OBSAH KURZU:

ALGORITMUS

 • C-ABC

 • drill

 • určení priorit

DEFIBRILÁTOR

 • automatizovaný defibrilátor

 • použití

 • drill

AKUTNÍ STAVY

 • C-ABC

 • traumata

 • interní stavy

DĚTSKÉ STAVY

 • dítě není zmenšený dospělák

 • dětská onemocnění

 • vdechnutí cizího tělesa

ZÁCHRANKA

 • aplikace Záchranka

 • využití

 • drill

MODELOVÉ SITUACE

 • trénink

 • drill

 • maskování poranění

1024px-Back.svg.png
ZAVOLEJTE

+420 734 843 784

POŠLETE E-MAIL
ZAVOLEJTE

Po-Pá: 7-20, So-Ne: 19-20

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.