Kurz: SEBEOBRANA PRO ZDRAVOTNÍKY

Není mnoho agresorů, kteří by chtěli přímo ublížit zdravotníkovi. Pokud se tak stane, jde často o osoby pod vlivem návykové látky, psychiatrického onemocnění nebo pod vlivem stresu a zoufalství. U zdravotníků je nutné, aby s těmito lidmi uměli komunikovat a nevyprovokovali je k agresi (například tykáním, hodnocením jejich chování, a podobně). U osob primárně agresivních bývá zdravotníkům k pomoci policie, pokud se však zdravotník dostane do fyzického střetu s agresorem, musí své zdraví  a život chránit stejně, jako kdyby byl v civilu. Zdravotníci se na kurzu například učí, jak bezpečně opustit místnost s agresorem, jak využívat vybavení, na jaké situace si dávat pozor, pokud se sklání k pacientovi, aby provedli nějaký výkon (odběr krve, kanylace PŽK, změření tlaku). Dále se učí, jak při sebeobraně spolupracovat se  svým kolegou a jak pacienta v rámci možností šetrně znehybnit do příjezdu policie.

O VYBAVENÍ

Na kurzech je používáno pouze profesionální vybavení pro nácvik sebeobrany, především lapy, přilby, rukavice, suspenzory, chrániče holení a předloktí nebo chránič hrudníku a břicha. Cílem nácviku je trénovat bezpečně, ale účinně. Používáme také makety zbraní, které jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a zároveň mají oficiální certifikaci pro použití při nácviku sebeobrany. 

Kurz sebeobrany pro zdravotníky a záchranné týmy je zaměřen na osoby pracující a pohybující se ve zdravotnických zařízeních a v terénu. Předností tohoto kurzu je především to, že je veden profesionálním instruktorem sebeobrany a zároveň zdravotníkem s praxí v terénu a příjmových ambulancí. Instruktor tedy zná chování lidí a prostředí, ve kterém vykonáváte vaši profesi, a to vám mnoho kurzů nenabídne. Kurz má 3 moduly:

 • sebeobrana v sanitce

 • sebeobrana na ambulanci

 • sebeobrana na lůžkovém oddělení

OBSAH KURZU:

ÚVOD DO SEBEOBRANY

 • zákon o nutné obraně

 • kazuistiky

 • pravidelná příprava

CYKLUS KONFLIKTU

 • rozpoznání útoku

 • vědět, jak obranu použít

PREVENCE

 • rizika v terénu

 • rizika v nemocnici

 • komunikace s pacientem

NAČASOVÁNÍ

 • načasování jednotlivých úkonů

 • kdy se začít bránit fyzicky

ŠKÁLA OSTRAŽITOSTI

 • stav připravenosti na útok

 • barevná škála

 • varovná znamení

TECHNIKA

 • nácvik základních technik

 • údery, kopy

ROZHODOVÁNÍ

 • pozorování

 • orientace a rozhodnutí

 • konání

FYZICKÁ OBRANA

 • výcvik

 • drill

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.