Kurz: SEBEOBRANA DO ŠKOL

Kurz je určen pro žáky základních a středních škol. U žáků ZŠ je zacílen především na prevenci, na taktiku "zlých lidí", jak dokázat říci "NE", jak přivolat pomoc, jak a kam utéct. U studentů středních škol je kurz zaměřen především na prevenci. Metodika kurzu je postavena na hrách, které stmelí kolektiv, rozvíjejí postřeh a rychlé reakce a na konci každého kurzu projdou modelovou situací s útočníkem oblečeným do ochranného obleku, aby si vyzkoušeli co se během kurzu naučili a sebeobranu téměř "naživo."

Kurz sebeobrany pro děti je odlišný od kurzu pro dospělé. Děti nedisponují fyzickou silou v takové míře, jako dospělý jedinec. Kurz je zaměřen na prevenci a používání tzv. Cooper Codu, tedy ostražitosti. Je zaměřen také na prevenci sociálně-patologických jevů a dětem je vštěpováno, že vždy mohou odmítnout a požádat o pomoc. Kurz má také praktickou část, které je zaměřena na strategii a takticku v nebezpečné situaci a na ochranu důležitích partií těla (hlava a krk). Děti se učí pracovat se stresem, ale také být k sobě ohleduplní a trénovat s minimálním rizikem ublížení si. V kurzu se děti učí dále spolupráci při řešení problémů a tísňové volání. Kurz má 2 moduly:

 • sebeobrana pro žáky základních škol

 • sebeobrana pro studenty středních škol

O VYBAVENÍ

Na kurzech je používáno pouze profesionální vybavení pro nácvik sebeobrany, především lapy, přilby, rukavice, suspenzory, chrániče holení a předloktí nebo chránič hrudníku a břicha. Cílem nácviku je trénovat bezpečně, ale účinně. Používáme také makety zbraní, které jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a zároveň mají oficiální certifikaci pro použití při nácviku sebeobrany. 

OBSAH KURZU:

ÚVOD DO SEBEOBRANY

 • každý může říct "NE"

 • kde hledat pomoc

ŠKÁLA OSTRAŽITOSTI

 • barevná škála

 • varovné signály

PROSTŘEDKY OBRANY

 • improvizace

 • co a jak použít

TECHNIKA

 • načasování

 • vzdálenost od útočníka

TAKTIKA

 • možnosti úniku z konfliktu

 • modelové situace

FYZICKÁ OBRANA

 • výcvik

 • drill

ZAVOLEJTE

+420 734 843 784

POŠLETE E-MAIL
ZAVOLEJTE

Po-Pá: 7-20, So-Ne: 19-20

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.