top of page

MINIKURZ SEBEOBRANY
DO ŠKOL

Školy.png
1-2 hodiny
max. 20 osob
50,- / osoba

Kurz je určen pro žáky základních a středních škol. U žáků ZŠ je zacílen především na prevenci, na taktiku "zlých lidí", jak dokázat říci "NE", jak přivolat pomoc, jak a kam utéct. U studentů středních škol je kurz zaměřen především na prevenci. Metodika kurzu je postavena na hrách, které stmelí kolektiv, rozvíjejí postřeh a rychlé reakce a na konci každého kurzu projdou modelovou situací s útočníkem oblečeným do ochranného obleku, aby si vyzkoušeli co se během kurzu naučili a sebeobranu téměř "naživo."

Kurz sebeobrany pro děti je odlišný od kurzu pro dospělé. Děti nedisponují fyzickou silou v takové míře, jako dospělý jedinec. Kurz je zaměřen na prevenci a používání tzv. Cooper Codu, tedy ostražitosti. Je zaměřen také na prevenci sociálně-patologických jevů a dětem je vštěpováno, že vždy mohou odmítnout a požádat o pomoc. Kurz má také praktickou část, které je zaměřena na strategii a takticku v nebezpečné situaci a na ochranu důležitích partií těla (hlava a krk). Děti se učí pracovat se stresem, ale také být k sobě ohleduplní a trénovat s minimálním rizikem ublížení si. V kurzu se děti učí dále spolupráci při řešení problémů a tísňové volání. Kurz má 2 moduly:

  • sebeobrana pro žáky základních škol

  • sebeobrana pro studenty středních škol

O VYBAVENÍ

Na kurzech je používáno pouze profesionální vybavení pro nácvik sebeobrany, především lapy, přilby, rukavice, suspenzory, chrániče holení a předloktí nebo chránič hrudníku a břicha. Cílem nácviku je trénovat bezpečně, ale účinně. Používáme také makety zbraní, které jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a zároveň mají oficiální certifikaci pro použití při nácviku sebeobrany. 

OBSAH KURZU:

Prevence.png

ÚVOD DO SEBEOBRANY

  • každý může říct "NE"

  • kde hledat pomoc

Cooper Code.png

ŠKÁLA OSTRAŽITOSTI

  • barevná škála

  • varovné signály

Taktika.png

TAKTIKA

  • možnosti úniku z konfliktu

  • modelové situace

Technika.png

TECHNIKA

  • načasování

  • vzdálenost od útočníka

bottom of page