NUTNÁ OBRANA

Pojem SEBEOBRANA zahrnuje několik definic a popisů, obecně lze ale říci, že zahrnuje 3 různé aspekty:

 • přípravu na obranu (trénink)

 • proces obrany (výkon)

 • konkrétní obrannou činnost (výsledek)

Sebeobrana je soubor a přesný sled úkonů, kterými se napadený brání útočníkovi, aby mu zabránil způsobit tělesná zranění nebo smrt. Obránce tak využívá svého zákonného práva. Sebeobranu lze rozdělit na pasivní a aktivní. Sebeobrana není pouze o technikách, které zametou s útočníkem, ale také o tom, byt připraveni, předcházet útokům nebo utéci. Aktivní sebeobrana pak přímo využívá chvatů, úderů nebo kopů. 

 1. VNÍMEJTE OKOLÍ

 2. VĚŘTE INTUICI

 3. POKUD MÁTE POCIT, ŽE NĚCO NENÍ V POŘÁDKU, TAK NENÍ

 4. SNAŽTE SE NEPŘÍTELI VYHNOUT

 5. JEDNEJTE TAK, ABY SE ÚTOČNÍK PŘÍŠTĚ VYHNUL ON VÁM

 6. UTOČNÍK NEMUSÍ VYPADAT PODEZŘELE

 7. BRAŇTE SE S VEŠKERÝM ODHODLÁNÍM

 8. POŘIĎTE SI PEPŘÁK A NEVÁHEJTE HO POUŽÍT

 9. BOJUJTE I NEČESTNĚ

 10. AKCE JE VŽDY RYCHLEJŠÍ NEŽ REAKCE

Publikace rozdělují sebeobranu podle několika kritérií. Například podle způsobu výuky a její použitelnosti v praxi na:

 • BOJOVÁ UMĚNÍ: nejčastěji z Asie, nácvik trvá roky, pohyby jsou přesné

 • BOJOVÉ SPORTY: například box, kickbox, valetudo, typické jsou soutěže

 • SEBEOBRANU: nácvik obrany proti úchopům, úderům

 • REÁLNOU SEBEOBRANU: cvičí se pod psychickým i fyzickým tlakem, útočník používá ochranný oblek, dále se používají lapy pro údery, gumové nože, cvičí se v běžném oblečení

Dále lze sebeobranu rozdělit například podle použití na CIVILNÍ a PROFESNÍ. Civilní sebeobranu cvičí všechny věkové i profesní kategorie lidí. Jejím cílem je odrazit první útok útočníka a utéct do bezpečí. Profesní sebeobrana je pro bezpečností a ozbrojené složky. Cílem je pak útočníka zpacifikovat a transportovat do vazby, apod.

Některé zdroje dělí sebeobranu podle způsobu obrany na sebeobranu pomocí chvatů, úderů a kopů nebo na obranu s použitím improvizovaných nebo oficiálních obranných prostředků.

SEBEOBRANA A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Sebeobrana jako taková žádná pravidla nemá, tedy říká útoč vším, co máš po ruce a útoč na taková místa, aby si rychle ukončil případný útok, tak přece jen z logiky věci, je nutné dodržovat určité základy sebeobrany.

a) rozhlížet se kolem sebe a vnímat co se kolem mě děje, pokud totiž o útoku nevím, nemůžu na něj včas reagovat

b) kontrolovat co lidé kolem mě dělají, co vytahují z kapes (kapesník? nůž?) a reagovat zavčas na dané signály

c) pokud to lze, vždy v obranné situaci použít něco, co mi poskytne výhodu nad útočníkem (pepřový sprej? obušek? židle?)

SEBEOBRANA A ZÁKON (NUTNÁ OBRANA)

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

 

§ 28  

Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

 

§ 29

Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 

Dostupné online zde.

ZAVOLEJTE

+420 734 843 784

POŠLETE E-MAIL
ZAVOLEJTE

Po-Pá: 7-20, So-Ne: 19-20

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.