Dýchá se ještě v první pomoci?


Ano, při neodkladné resuscitaci (oživování, KPR) se stále postupuje tak, že střídáme 30 stlačení hrudníku ku 2 umělým vdechům. Nicméně, pokud zachraňovaného člověka neznám, dýchat do něj nechci, má na obličeji zvratky, krev, deformity nebo umělé vdechy provádět neumím, pak provádím pouze stlačování hrudníku, a to bez přerušení. Díky tomu, že se umožnilo lidem provádět KPR bez umělých vdechů, jsou laici více ochotni hrudník stlačovat a tím pádem se reálně zachraňuje více lidí. Dokonce proběhly i studie: https://www.zachranar.com/post/dychanikpr
Může použít laik zaškrcovadlo?


Ano! Laik může použít zaškrcovadlo při masivním krvácení. Správně indikované a použité zaškrcovadlo je bezpečnou a účinnou pomůckou při zástavě masivního krvácení. Patří zaškrcovadlo do první pomoci? https://www.zachranar.com/post/tourniquet
Jak správně vyndat klíště?


  1. Klíště odstraň ihned, jak jej nalezneš.
  2. Klíště vyndej tahem směrem od pokožky, použij pinzetu nebo klíště prostě seškrábni. Klíště nevytáčej v žádném směru, nemá závit.
  3. Ranku desinfikuj.
  4. Kontroluj místo, kde bylo klíště přisáté.
  5. A taky můžeš přečíst tento obsáhlý článek a shlédnout video: https://www.zachranar.com/post/odstraneni-klistete
Musí první pomoc poskytnout každý?


Ano, první pomoc musí poskytnout každý občan České republiky. Konkrétně zákon říká: "Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."
Po kolika minutách se musí povolit zaškrcovadlo?


Naložené zaškrcovadlo laik nikdy nepovoluje, tento úkon patří do úkonů profesionálního zdravotníka.
Jak se stát záchranářem?