PRVNÍ POMOC - FAKTA K MOTIVACI

PROČ BYCH MĚL UMĚT POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC

POSKYTNUTÍM PRVNÍ POMOCI NEMŮŽU NIC ZKAZIT, MOHU ČLOVĚKU JEN POMOCT.

ZNÁT PRVNÍ POMOC MŮŽE ZNAMENAT ZÁCHRANU ŽIVOTA VAŠICH BLÍZKÝCH.

 

AŽ 75 % PŘÍHOD A ÚRAZŮ SE STANE V BLÍZKOSTI PŘÁTEL A PŘÍBUZNÝCH.

PRVNÍ POMOC NENÍ ČASTO O VĚDOMOSTECH A ZRUČNOSTI, ALE JE O ODHODLÁNÍ. NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH A JEDNODUCHÝCH ÚKONŮ JE ZÁKLADEM PRO DALŠÍ PRÁCI ZÁCHRANÁŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V NEMOCNICÍCH.

STRACH, NEVĚDOMOST A PŘEDEVŠÍM NEČINNOST BEROU MNOHÝM ŠANCI NA PŘEŽITÍ!

"Lidé ještě nepochopili, že ranění a nemocní neumírají proto, že záchranka přijela pozdě, ale proto, že jim včas neposkytli první pomoc."

- Viliam Dobiáš

První pomoc je soubor úkonů, které při náhlém ohrožení života nebo zdraví omezují důsledky a rozsah tohoto poškození zdraví. Jedná se o pomoc, která je poskytnuta s minimálním vybavením od doby vzniku poruchy zdraví do doby předání pacienta k odbornému ošetření (nejčastěji posádce zdravotnické záchranné služby).

Zkušenosti říkají, že doba od vzniku poruchy zdraví do chvíle předání člověka k ošetření je nejzásadnější. Při náhlé poruše zdraví je tedy největší šance na záchranu života tehdy, je-li laická první pomoc poskytnuta. Obecně lze říci, že každá promarněná minuta, kdy není první pomoc poskytnuta, snižuje šanci na přežití přibližně o 10 %.

 

O životě člověka rozhoduje ten, kdo jako první přikládá obvaz.

- americký chirurg Nicholas Senn

CO SE MŮŽU NAUČIT

CÍLEM PRVNÍ POMOCI JE ZACHRÁNIT ŽIVOT, ZABRÁNIT ZHORŠENÍ STAVU A UMOŽNIT CO NEJKVALITNĚJŠÍ NÁVRAT ZPĚT DO SPOLEČNOSTI.

NA KURZU PRVNÍ POMOCI SE DOZVÍTE, JAK PRVNÍ POMOC POSKYTNOUT A NAUČÍTE SE MNOHO PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ.

ZBYTEK JE ALE NA VÁS - ZACHOVAT CHLADNOU HLAVU A KONAT RYCHLE. TEORETICKÉ ZNALOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI VÁM V TOM POMOHOU.

PROČ ABSOLVOVAT KURZ PRVNÍ POMOCI

ZÚČASTNILI A ABSOLVOVALI JSTE NĚKDY KVALITNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI PLNÝ VYPJATÝCH MODELOVÝCH SITUACÍ A NAMASKOVANÝCH PORANĚNÍ?

VĚTŠINA Z NÁS TAKOVÝ KURZ NEABSOLVOVALA. STATISTIKY ŘÍKAJÍ, ŽE POUZE 10 % OBYVATEL STŘENÍ EVROPY UMÍ PRVNÍ POMOC POSKYTNOUT.

MOŽNÁ SI ŘÍKÁTE, ŽE POSKYTNOUT POMOC JE POVINNOSTI ZÁCHRANNÉ SLUŽBY A VAŠE ÚLOHA KONČÍ, POKUD JI ZAVOLÁTE.

 

DOJEZDOVÁ DOBA ZÁCHRANNÉ SLUŽBY JE NĚKOLIK MINUT. O ŽIVOTĚ VŠAK ČASTO ROZHODUJÍ SEKUNDY, PROTO MUSÍTE UMĚT POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC JEŠTĚ DO PŘÍJEZDU PROFESIONÁLŮ.

POVINNOST POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC

Ve většině státech světa má každý občan povinnost poskytovat první pomoc člověku, který jeví známky ohrožení zdraví nebo života, až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. V České republice je podle zákona č. 40/2009 Sb. v § 150 a § 151 neposkytnutí první pomoci trestným činem. Trestný čin neposkytnutí pomoci je zde přesně formulován a s rozdílnou trestní sazbou rozlišen na neposkytnutí první pomoci v těchto případech:

  • kdy tak bylo možno učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,

  • kdy byl podle povahy svého zaměstnání dotyčný povinen takovou pomoc poskytnout,

  • kdy řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.

ZAVOLEJTE

+420 734 843 784

POŠLETE E-MAIL
ZAVOLEJTE

Po-Pá: 7-20, So-Ne: 19-20

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.