top of page

Každý kurz má přesně stanovenou osnovu, výsledkem je tak pečlivě strukturovaný obsah kurzu, aby byl kurz efektivní. Výuka na kurzu probíhá postupně od hlavních priorit (bezpečnost v první pomoci a prevence v sebeobraně) k dalším. Například v kurzu první pomoci je každý účastník veden k dovednosti stanovit si pořadí úkonů tak, aby byly bezpečné pro zachránce a přitom maximálně efektivní pro zraněného/postiženého. Při výuce je dbáno na to, aby absolvent kurzu dokázal automaticky "reagovat na to, co vidí", nikoli aby přemýšlel nad poučkami z učebnice. Na každém kurzu je probíráno pouze to, co je v jeho osnovách, případné otázky jsou zodpovězeny v průběhu výuky nebo na konci kurzu. Je však dbáno na kvalitu znalostí a dovedností absolventů, proto není možné například v kurzu Akutní stavy u dětí probírat resuscitaci dospělých. Výuka probíhá v prátelském duchu a příjemném prostředí, absolventi však z kurzu musí odejít s nově získanými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, proto je teorie a praxe v poměru 40:60.

ŘEKNU - ZAPOMENETE

UKÁŽU - ZAPAMATUJETE SI

VYZKOUŠÍTE SI - POCHOPÍTE

JEDEN SKUTEČNÝ PŘÍBĚH...

Pokud je někde psáno o efektivitě kurzů první pomoci, často zaznívají věty jako "Vyrábíme hrdiny", "Díky nám bylo zachráněno již 37 životů",... Zde Vám nic takového neslíbíme... Raději jeden opravdový příběh z roku 2018:

Kamarád a absolvent (nejen) našich kurzů resuscitace převzal Medaili za záchranu života, kdy s dalším kolegou hasičem zachránili muže, který nedýchal.

medaile za záchranu života

Dne 13.3. 2018 jsem cestou z práce tankoval, při placení přišla kolegyně obsluhy pumpy, že viděla  upadnout pána na zem. Doběhl jsem do auta pro vybavení a běžel jsem k němu. Nad pánem stálo pár lidí. Řekl jsem "s dovolením" a oni ustoupili. Přiklekl jsem k pánovi a začal zjišťovat, zda je při vědomí . Pán nekomunikoval, ale reagoval na oslovení očním kontaktem. Paní, která stála za mnou, jsem požádal, zda může zavolat záchrannou službu. Kousek od nás zastavilo další auto, ze kterého přišel mladší muž (hasič Jan) a nabídl svou pomoc. Pána jsme uložili do stabilizované polohy a chtěli ošetřit poraněnou hlavu. Náhle pán začal zavírat oči a přestával dýchat. Okamžitě jsme ho otočili na záda, provedl jsem záklon hlavy, tedy uvolnění dýchacích cest. K obnově dýchání nedošlo a proto byla zahájena resuscitace. Jan začal s nepřímou masáží srdce a já si připravil ambuvak. Nahlásili jsme změnu stavu vědomí na 155. Poté jsme prováděli nepřímou srdeční masáž s umělým dýchaním v poměru 30:2. Přibližně po 5 minutách zraněný pán začal dýchat. Nechali jsme ho na zádech a kontrolovali životní funkce do příjezdu záchranné služby. Chvíli poté na místo dorazily posádky záchranné služby, kterým jsme pána předali.

 • kurzy vede profesionální zdravotnický záchranář s praxí v terénu

 • kurzy vede profesionální instruktor sebeobrany

 • každý kurz má přesně stanovenou osnovu

 • výuka probíhá výhradně v souladu s aktuálními Guidelines

 • nácvik použití AED - automatizovaného externího defibrilátoru je samozřejmostí v každém kurzu první pomoci

 • kurz je realizován přímo v sídle klienta

 • modelové situace s maskérskou činností,  nácvik je blízký realitě

 • nácvik resuscitace a defibrilace na moderních tréninkových přístrojích

 • doporučení vybavení lékárničky na pracovišti, v domácnosti, taktické lékárničky,...

 • cestovné a spotřeba materiálu nejsou účtovány

 • studijní materiály lze poskytnout v elektronické podobě

 • kvalita má vždy přednost před kvantitou (méně osob na jednom kurzu, více praxe pro každého)

bottom of page