PRVNÍ POMOC: VYRAŽENÝ DECH

Aktualizace: led 2

Vyražený dech, tedy křeč dýchacích svalů. Jedná se o náhle vzniklou situaci, kdy se dýchání zastaví a postižený je při vědomí. Stane se tak při pádu, úderu nebo nárazu do oblasti horní části břicha nebo dolní části zad, při kterém dojde k otřesu bránice, tedy hlavního dýchacího svalu. Bránice je tak na několik sekund vyřazena z činnosti. 


Postižený nemůže mluvit a nedokáže dýchat. Je při vědomí, potácí se, často leží na zemi. Nejsou vidět dýchací pohyby. Postižený neodpovídá slovně, nedokáže plnit příkazy a odpovídá pouze kývnutím hlavy.


PRVNÍ POMOC = být v pohodě


Dýchání se spontánně obnoví do 30 - 45 sekund. Je nutné postiženého intenzivně uklidňovat a vysvětlovat neškodnost jeho stavu (to je důležité, je vhodné říkat například "Vím, že se nemůžeš nadechnout, máš vyražený dech. Za chvilku začneš bez problémů dýchat sám, jen na to musíme chvilku počkat"). Vhodná poloha je v polosedě s mírně pokrčenými dolními končetinami. Dále je nutné kontrolovat stav vědomí.  

VYSVĚTLENÍ

 • zástava dýchání po nárazu vzniká otřesem bránice, tedy hlavního dýchacího svalu

 • na několik sekund je pak bránice vyřazená z činnosti, nejde o mechanické poškození

 • postižený se nejdéle do 30 - 45 sekund rozdýchá sám

 • pokud budeme čas sledovat na hodinkách, nebude se nám čekání na nádech zdát tak dlouhé

 • pokud by spontánní nádech nenastal (velmi málo pravděpodobné), upadne postižený do bezvědomí, se kterým si už každý absolvent základního kurzu první pomoci umí poradit

 • každý člověk dokáže vydržet 1 - 2 minuty bez dechu bez problémů

 • zásoba kyslíku v organismu je přibližně na 5 minut, k poškození mozku nedochází, protože je krevní oběh funkční

 • POZOR! Je nutné odlišit vyražený dech od vdechnutí cizího tělesa, kde je první pomoc zcela odlišná

 • ODLIŠENÍ: Při vdechnutí cizího tělesa postižený kývne hlavou na otázku, zda měl něco v ústech. Vyražený dech vzniká po úderu na horní část břicha nebo dolní část zad.

 • PŘI POCHYBNOSTECH: postupuj tak, jako by se jednalo o vdechnutí cizího tělesaČASTÉ CHYBY

 • panice podléhá nejen postižený, ale také jeho okolí

 • panika zvyšuje spotřebu kyslíku v mozku, což vede k pocitu nedostatku vzduchu a u postiženého to vyvolává strach z udušení

 • doporučují se různé manévry (natahování těla se zvednutými rukami, masáž břicha, hrudníku, polohování na záda, břicho, na bok), které ale nemají žádný význam

 • postiženému není vhodné klást otázky - pokud se nemůže nadechnout, nemůže ani odpovídat

 • postižený si pak také myslí, že nevíte, co se stalo a co máte dělat - to vede k ještě větší panice postiženého

Citace:

DOBIÁŠ, Viliam. 5P - Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov: Pre tých, čo chcú vedieť viac. Dixit, 2017. ISBN 9788089662241. 

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.