top of page

PRVNÍ POMOC U ZÁVAŽNÝCH ÚRAZŮ

Aktualizováno: 7. 1. 2022

Pro potřeby výuky jsme úrazy rozdělili do 4 kategorií (viz ke konci povídání), nejprve ale několik důležitých poznámek. Bez výjimky mají přednost vždy tyto úkony:


1. ZAJISTIT BEZPEČÍ SOBĚ, PAK OSTATNÍM 2. ZASTAVIT MASIVNÍ KRVÁCENÍ 3. UVOLNIT DÝCHACÍ CESTY, KDYŽ NEDÝCHÁ, TAK ZAHÁJIT KPR 4. CO NEJRYCHLEJI ZAVOLAT 155, KDYŽ VIDÍM, ŽE JE „PRŮSER“


Pokud jsou tyto body zajištěny, je možné věnovat se dalším úrazům. Úrazů je mnoho, v řádech stovek, pokud bychom nahlédli do mezinárodní klasifikace diagnóz (MKN). Při úrazu poraněnému nejvíce pomůžou analgetika (léky proti bolesti) a fixace (znehybnění) zraněné části těla (někdy celého těla). Žel, to většinou umí jen záchranka. Tedy, ne, že by to neuměl nikdo jiný, ale jen záchranka vozí ampulky s léky a potřebný fixační materiál (dlahy, páteřní desky, systém Kendrick, extenční dlahu, vakuovou matraci,…). Léky samožřejmě může ordinovat pouze lékař a podat je smí sestra nebo záchranář. To je věc, která v ČR bez výjimek platí. O době, kdy není péče dostupná, by se dalo hovořit hodiny, ale to není předmětem tohoto textu. Jinými slovy, nejvíce poraněnému pomůže, když jej necháme v klidu a ujistíme ho, že pomoc je na cestě. Ulevit od bolesti je možné tím, že se zraněnou částí těla nebudeme hýbat, popáleniny budeme chladit, omrzliny budeme zahřívat, otevřené rány zakryjeme, zraněný kotník někdy nadlehčíme, zraněnou paži necháme raněného držet na hrudníku, případně zavěsíme na trojcípý šátek (někdy ani to nejde, protože to bolí). Ale to jsou ty „malé“ úrazy. U těch závažnějších, někdy je označujeme jako „polytrauma“, je potřeba zajistit 5T (to je pomůcka, která se z první pomoci vytrácí, přitom má svůj význam). V podstatě nám pomáhá zabránit prohlubování smyčky tzv. „trády smrti“. 5T znamená teplo, ticho, transport, tišení bolesti a tekutiny NEpodávat.

Jo, ta TRIÁDA SMRTI (terminus technicus)… Pokud se jedná o vážné zranění, může se stát, že dojde ke smyčce, která pokud není přerušena, výrazně zvyšuje MORTALITU (úmrtnost). Jedná se o složitý vztah, ale velmi zjednodušeně: pokud člověk MASIVNĚ KRVÁCÍ (i vnitřně), zhoršuje se dodávání kyslíku tkáním a tělo se OCHLAZUJE (podchlazuje). Podchlazení těla zase způsobí SNÍŽENÍ SRÁŽLIVOSTI KRVE a člověk tím pádem VÍCE KRVÁCÍ. Pokud není tkáním dodáváno potřebné množství kyslíku a živin (protože člověk krvácí a má málo krve), dochází k tomu, že se uvolňují „kyselé“ sloučeniny a sníží se pH krve. Takovéto SNÍŽENÍ pH může vést ke snížení srdečního výdeje a... tkáně dostávají kyslíku a živin méně a méně... Kyselých látek se vyplavuje více a více… A pokud jste se v tom ještě neztratili, chápete, že je to zatraceně blbá smyčka pro následné přežití zraněného člověka.


Pokud byste měli zájem nastudovat si problém více, triáda smrti je hypotermie (podchlazení), acidoza (zvýšení kyselosti v krvi) a koagulopatie (porucha srážení krve). Jsou to 3 věci, kterým se musíte za každou cenu vyhnout. Jak? Jednoduše… Každému člověku s těžkým úrazem zastavíte krvácení, zahřejete ho (zajistíte tepelný komfort) a budete s ním hýbat jen v nejnutnějších případech (pokud byste s ním hýbali, můžete zhoršit vnitřní krvácení, o kterém nevíte). A ještě zbylých „5T“. Transport musíme zajistit, aby se zraněný dostal včas k definitivnímu ošetření. Tekutiny a jídlo nepodáváme, protože se dá čekat, že raněný půjde na sál a lépe se prostě intubuje člověk s prázdným žaludkem. A poslední, tišení bolesti a ticho, zajistíme tak, že se zraněným nebudeme zbytečně hýbat, léky proti bolesti se v tomto případě nesmí podávat ústy, stejně by nepomohly).

Typy úrazů. Velmi jednoduše pro přehlednost:


1. MASIVNĚ KRVÁCÍ = Algoritmus C-ABC, tedy okamžitá zástava masivního krvácení přímým tlakem v ráně, případně zástava zaškrcovadlem.

2. NEREAGUJE (NA OSLOVENÍ A BOLESTIVÝ PODNĚT) = Pokud masivně krvácí, zastavit. Dále kontrola dýchání (poraněný leží na zádech, záklon hlavy a 10 s sledování stavu dechu), případně zahájení KPR při bezdeší.

3. ZŮSTAL LEŽET NA ZEMI, NEZVEDNE SE, MÁ ALE OTEVŘENÉ OČI A KOMUNIKUJE = Protože komunikuje, znamená to, že dýchá a jeho srdce funguje. Je dobré zeptat se, co všechno bolí a zajistit zraněnému minimum pohybu a tepelný komfort (nejlepší je deka, pak až izotermická folie), abychom zabránili zhoršování stavu a tzv. trádě smrti – viz. výše v tomto článku. V této fázi také dbáme na ochranu poraněné páteře, je žádoucí, abychom s raněným hýbali co nejméně. (Pozn. Pacient s vámi musí prokazatelně komunikovat, zažila jsem úplně modrého člověka, již mrtvého, kdy svědek tvrdil, že je při vědomí, PROTOŽE MÁ OTEVŘENÉ OČI A DÍVÁ SE.)

4. PO ÚRAZU SE ZRANĚNÝ SÁM POSTAVIL, ODCHÁZÍ (NA LAVIČKU, CHODÍ KOLEM MÍSTA UDÁLOSTI) = Jedná se o takové úrazy, kdy „jen“ bolí kotník, bolí ruka, trochu teče krev. Neznamená to, že zraněný nemůže mít závažné poranění, které se projeví až později. Ale v tomto stavu je většinou schopen se do nemocnice dopravit sám nebo s pomocí jiného člověka.

619 zobrazení

Comments


bottom of page