top of page

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ROUŠKOU A RESPIRÁTOREM?

Aktualizováno: 7. 1. 2022

Ve článcích a reportážích nejrůznějších médií můžeme v poslední době vidět fotografie v souvislosti s epidemiemi a pandemiemi nejrůznějších onemocnění. Na fotografiích jsou lidé, kteří používají nejrůznější obličejové roušky a respirátory. Jaký je ale mezi rouškou a respirátorem rozdíl?


Předně je důležitá ochrana před potencionálně nemocnými správným chováním:

 • odstup od osoby alespoň 2 metry

 • v blízkosti osoby se zdržovat co nejméně

 • nemocný by měl kašlat do kapesníku a mýt si ruce, používat roušku sám

Pokud se kontaktu nelze vyhnout, je možné použít některé z ochranných pomůce.


ROUŠKA = nepřilehne těsně k obličeji, má za cíl chránit okolí před kapénkami nemocného při kašlání/kýchání (za předpokladu, že ji na sobě nemocný má). Jsou tedy určeny na to, aby zabraňovaly průniku mikroorganismů zevnitř ven. Roušky nejsou normalizované, jejich zkoušky nejsou povinné. Rouška poskytuje velmi malou ochranu před aerosolem a jemnějšími částicemi. Lze ji použít jako ochranu před něčím "nevoňavým". Rouška je v podstatě hustá tkanina. Pozor! Improvizované roušky (šátek, kapesník) jsou ještě méně účinné, než roušky. Účinnost ochrany při použití roušky se pohybuje mezi 9,9 - 85,7 %.

 

RESPIRÁTOR = doléhá těsně k obličeji, odfiltruje i velmi malé částice. Chrání proti pevným i kapalným aerosolům, proti vdechování virů, bakterií, spor. Existuje několik tříd s různou garancí. Musejí být testovány a cerifikovány.  Účinnost ochrany při použití respirátoru se pohybuje mezi 87,3 - 99,0 %.


TŘÍDY OCHRANY

 • FFP1 (nejnižší povolená celková účinnost ochrany 78 %): ochrana před inertním jemným prachem

 • FFP2 (nejnižší povolená celková účinnost ochrany 92 %): ochrana proti méně jedovatým částicím, lze použít pro ochranu proti biologickému nebezpečí

 • FFP3 (nejnižší povolená celková účinnost ochrany 98 %): proti toxickým a velmi toxickým částicím, virům, bakteriím, sporám


JAK POUŽÍVAT RESPIRÁTOR

 • nasazuj v poloze, kdy je nosní svorka nahoře v jeho středu

 • před nasazením předformuj nosní svorku jemným prohnutím do tvaru obráceného písmene U

 • přilož respirátor k obličeji tak, aby byly zakryty brada a nos

 • spodní upínací pásek umísti pod ušima, horní přes temeno hlavy

 • použitím obou rukou vytvaruj nosní svorku podle nosu

 • proveď kontrolu těsnosti: zakryj oběma rukama povrch respirátoru a prudce se nadechni - proudí-li vzduch kolem nosu, vytvaruj znovu nosní svorku, proudí-li kolem těsnící linie, oprav nasazení

 

Jako nejvhodnější ochranu před toxickými částicemi, viry, bakteriemi, spory je tedy vhodné volit respirátor třídy FFP3, jsou dostupné na několika českých e-schopech v rozmězí 70 - 200 Kč. Čtěte vždy přiložený leták každého výrobku. Nutno ještě doplnit, že dále existují jestě lepší polomasky a masky s filtrem, které jsou dražší:1 062 zobrazení

Comments


bottom of page