PREPPER NENÍ OZBROJENÝ ŠÍLENEC (ani neběhá jak splašené tele, když selže WiFi)

Aktualizace: led 2

Slovo prepper má základ v aglickém „prepare“, tedy připravit. Prepper se chce připravit na možné krize, které mohou nastat. V České republice se nejčastější možné krize uvádějí tyto:


  • něco nepravděpodobného, co nikdo nečekal, přijde krize, na kterou se nikdo nedokázal připravit, bude se nejspíše jednat o souhru několika příčin

  • blackout – výpadek dodávky elektřiny

  • epidemie

  • sociální nepokoje – krize ekonomická, nedostatek vody, nedostatek jídla,…


S těmito možnými scénáři však přichází také vhod „varování“, že žádná krize během vašeho života možná vůbec nepřijde. Prepperství totiž není pro hloupé lidi, kteří jsou schopni sušit kočku v mikrovlnce, ale pro ty, kteří jsou schopni vlastního uvažování. V opačném případě se totiž může stát, že se prepper stane obětí nikoli katastrofy, ale svého vidění světa a obětuje celý život přípravě na něco, co možná nikdy nepřijde. Prepperství by mělo člověka naučit samostatnosti a schopnosti pozorování, nemělo by se zvrhnout v nakupování a shromažďování věcí ze seznamů vybavení různých EDC, KPZ, BOB a dalších zavazadel na doma i ven.


Je na každém člověku, jakým způsobem se chce prepperství věnovat, existuje radikální i něžná forma prepperství, v zásadě ale platí, že prepperství by vás mělo minimálně naučit samostatnosti, ostražitosti a „něco vám dát“, i když k žádné krizi nebo katastrofě nedojde. Je to jako s výcvikem bojových umění nebo horolezectvím (obě aktivity zmiňuji nejen proto, že jsou v knize Ruka noci podaná od pana Cílka, ale především proto, že se oběma věnuji). Například výcvik bojového umění vám nezajistí, že se vždy ubráníte každému agresorovi, ale naučí vás jistému postoji, chování a odlišné řeči těla. To může snadno agresora odradit dříve, než na vás zaútočí. Obdobně je to s horolezectvím, které vás naučí kontrole a pozornosti. Tuto pozornost, až ostražitost, pak horolezci snadno přenášejí do každodenního života, podobně jako ti, co cvičí bojová umění, skauti, potápěči, jeskyňáři. Toto jsou dovednosti a schopnosti, které není možné „přikoupit“ v obchodě.


Motivací každého preppera by měla být touha chránit, starat se a pečovat, tedy milovat. Hnacím motorem je však většinou strach. Strach má mnoho podob, může být konstruktivní a zabránit nám udělat hloupost, může však být důvodem paralýzy (podobně jako „černý stupeň v Cooper Code ostražitosti v sebeobraně“), a to je špatně. Ukazuje se, že mnoho lidí je dnes spíše pesimistických, své obavy a strachy zahánějí jinými aktivitami a pseudočinnostmi (sledování nesmyslných videí v celkové délce stovek hodin, influencerů, kteří nic neposkytnou, návodů na zdravou výživu, aniž by ji sami praktikovali a podobně). Naopak, pokud se svým obavám postaví, dostaví se nejen celé vyřešení nebo alespoň počátek řešení situace, ale také pocit obrovského uspokojení (člověk se něco naučí, bude trénovanější, zdravější, atraktivnější). Je dobré chránit sebe, své blízké a vše, hezké, co nás obklopuje.


POVAHA NA PŘEŽITÍ. Zajímavé je také to, kdo přežil vyhlazovací tábory a kdo ne (sledoval psycholog Al Siebert, jeho práce byly shrnuty v knize The Survivor Personality). Al Siebert si všimnul, že lidé, kteří přežívali, byli lidé s humorem a pro něž měl svět smysl, i když se jim přihodila tragédie. Výraznou vlastností „přeživších“ bylo to, že se nepovažovali za oběť. Měli „nastavení“: „Je to sice nepříjemné, ale je to život“.


ZÁKLADEM JE "MÍT PLÁN". A to doslova. Když už nic jiného, je dobré mít nachystaný plán, co udělat, pokud bude nutné opustit náhle domov (záplavy, ...?). Plán je výpis konkrétních činností, co před opuštěním bytu/domu udělat.


Obsahovat by mohl:

  1. SEZNAM VĚCÍ, které vzít s sebou (spacáky, vodu, dokumenty, peníze, chronické léky,...)

  2. UPOZORNĚNÍ - vypnout vodu, plyn a elektřinu, uložit náhradní klíč od domu na tajné místo venku

  3. VZKAZ pro blízké, aby věděli, kde se sejdete, ideálně napsaný tak, aby rozuměli pouze oni


Většina myšlenek byla přejata z knihy citované níže. Jedná se o velmi přínosnou knihu, která se nejen dobře čte, ale ve své druhé části poskytuje řadu opravdu praktických informací (vzduch, voda, zdraví, bezpečnost, obydlí,...), čili určitě doporučujeme k přečtení.

Zdroj:

CÍLEK, Václav, Ferdinand ŠMIKMÁTOR, Josef JURÁNEK, Lukáš HEINZ a Petr HORKÝ. Ruka noci podaná: základy rodinné a krizové připravenosti. Praha: Dokořán, 2018. ISBN 978-80-7363-914-3.

110 zobrazení0 komentář

© 2016 - 2020 První pomoc & Sebeobrana. Všechna práva vyhrazena.