top of page

JAK VYBRAT KURZ PRVNÍ POMOCI

Aktualizováno: 7. 1. 2022

V ČR učí první pomoc mnoho organizací, společností a osob. A každý ji učí jinak. V České republice může první pomoc vyučovat téměř kdokoli - laik, zdravotník, zdravotník s praxí v terénu. Výuka a lektorování patří mezi živnosti volné, nezáleží tedy, jaké má školitel vzdělání. Na kurzy, ze kterých účastníci nepotřebují potvrzení, není třeba, aby měl lektor jakékoliv vzdělání, na jiných kurzech je to nutností. Například první pomoc pro zaměstnance (zákonem stanovené povinné školení 1 á 2 roky) pak může vyučovat poskytovatel pracovně-lékařských služeb nebo osoba jím pověřená, pokud má tato osoba vzdělání nebo akreditovaný kurz: všeobecná zdravotní sestra, zdravotnický záchranář, instruktor první pomoci = člen první pomoci (akreditovaný kurz MŠMT o délce 80 vyučovacích hodin), lékař,...


Kurz první pomoci pro hasiče

Jak ale vybrat kvalitní kurz první pomoci nebo školitele první pomoci? Tyto největší nešvary rovnou vynechte:

 • online kurz první pomoci, protože jen sezením a koukáním do obrazovky se nic nenaučíte, při praktickém nácviku a modelových situacích pracuje stres, v reálné situaci spousta stresu a nakonec, při koukání na video, si účastníci kurzu bez pocitu strachu a stresu řeknou: „To bych jistě zvládl/a“, ale…

 • přednášku o první pomoci, podobně jako výše zmíněný online kurz, účastníci kurzu první pomocí se musí naučit pracovat se stresem a musí se prakticky naučit alespoň základní dovednosti v první pomoci

 • kurz první pomoci trvající 1 hodinu, kde se jen díváte a nic si nezkusíte, tyto typy „kurzů“ lze často vidět u povinného školení pro zaměstnance, kteří se za hodinu nic nenaučí, a přesto mají „splněno“, optimální kurz první pomoci by měl mít časovou dotaci minimálně 4-6 hodin


Při hledání a výběru kvalitního kurzu je dobré zaměřit se na tyto 3 aspekty:

 • FOTKY Z KURZŮ: Jak účastníci vypadají? Sedí pouze znuděně v lavicích? Prakticky si nacvičují? Probíhá modelová situace za použití umělé krve? Kolik je na kurzu účastníků?

 • JAKOU FORMOU JE KURZ VEDEN: Kurz by měl mít optimálně alespoň 60 % času věnovaného praxi. Zbylých 40 % zahrnuje přednáška, videa, praktické ukázky s výkladem. Informace poskytnuté v kurzu musí být takové, aby téma plně obsáhly a zároveň, aby nebyl účastník přehlcen informacemi.

 • KDO JE INSTUKTOR A CO UČÍ: Informace, které instruktor poskytuje, musí být aktuální a správné. Pro vedení kurzů má ideální předpoklady takový člověk, který se setkal s laickou první pomocí (zažil neštěstí, byl členem týmu dobrovolných záchranářů) + je odborník z oboru a s první pomocí se setkává v první linii (záchranáři, zdravotníci na urgentních příjmech) + zná a ovládá techniky (zážitkové) pedagogiky.


Jaké MINIMUM by měl obsahovat KAŽDÝ kurz první pomoci:

 • obecné zásady první pomoci s důrazem na bezpečnost zachránce

 • univerzální algoritmus C-ABC, tedy:

 • zástava masivního krvácení

 • přístup k člověku v bezvědomí

 • techniky uvolnění dýchacích cest

 • volání linky 155 + aplikace Záchranka

 • neodkladná resuscitace

 • akutní neúrazové stavy


DESATERO všech kvalitních kurzů první pomoci:

 1. Účastník dostává aktuální a správné informace.

 2. Účastník se učí dovednosti správně a je si jimi jistý.

 3. Účastník je často v interakci s lektorem.

 4. Účastník si trénuje své reakce v různých nasimulovaných situacích.

 5. Účastník řeší modelové situace sám i ve skupině.

 6. Účastník využije veškerý čas, který si zaplatil, efektivně.

 7. Účastník se učí ty dovednosti, které jsou v reálu využitelné.

 8. Účastník se učí zvládat stres.

 9. Účastník během kurzu pracuje s různými materiály, i s improvizovanými.

 10. Účastník se během kurzu učí prioritám v první pomoci.

Subjektů učících první pomoc je v České republice opravdu mnoho a jejich kvalita je bohužel různá. Lektoři nejsou kontrolováni a je velká škoda a riziko, když se na kurzech účastníci nenaučí nic použitelného v praxi nebo se dokonce naučí takovým dovednostem, které jsou rizikem pro zraněného (nebo interním akutním stavem postiženého) člověka. Nebojte se před kurzem dotázat vašeho instruktora, kdo je, co umí a jakou metodou kurz vede, prohlédněte si fotky. Každý kurz by měl určitě obsahovat algoritmus C-ABC, jinými slovy byste měli pochopit, jaké jsou v první pomoci priority (tedy bezpečnost, zástava masivního krvácení, uvolnění dýchacích cest, volání 155, resuscitace a pak vše ostatní). Pokud vám bude lektor kurzu pouze sypat témata a učit vás, jak tyto stavy ošetřit, nebojte se kurz reklamovat. Cílem kurzu první pomoci není, aby účastník znal příznaky všech stavů a onemocnění, ale aby dokázal adekvátně reagovat na to, co vidí.

631 zobrazení

コメント


bottom of page