KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH LIBEREC 2017

Aktualizováno: led 2

Ve dnech 28. 11. - 1. 12. 2017 proběhl v Liberci Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který pořádal Most ke vzdělání - Bridge to Education, z.s. S Mostem ke vzdělání spolupracuji několik let v rámci několika jeho kurzů. V rámci tohoto kvalifikačního kurzu jsem školila tato témata:


 • ÚVOD DO PSYCHOLOGIE, PSYCHOPATOLOGIE A SOMATOLOGIE

 • ZÁKLADY OCHRANY ZDRAVÍ

 • ZÁKLADY PÉČE O NEMOCNÉ

 • ZÁKLADY HYGIENY

 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY PSYCHOSOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ CHRONICKÝCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Témata byla vesměs teoretická, protože kurzisté na teoretickou přípravu navazovali praxí v akreditovaných pracovištích. Jelikož byl ale počet účastníků ideální (do deseti), vyzkoušeli si prakticky vše, co se vyzkoušet dalo. Následující fotografie ukazují praktický trénink první pomoci na moderních simulátorech a také na svých spolužácích. Nejen teoretickou, ale také praktickou částí si prošli všichni bez výjimky - a vedli si neskutečně dobře.


MIMO JINÉ SI PRAKTICKY VYZKOUŠELI:

 • NEODKLADNOU RESUSCITACI DOSPĚLÝCH

 • NEODKLADNOU RESUSCITACI DĚTÍ

 • NEODKLADNOU RESUSCITACI KOJENCŮ

 • ZÁSTAVU KRVÁCENÍ TLAKOVÝM OBVAZEM

 • ZÁSTAVU KRVÁCENÍ TURNIKETEM

 • APLIKACI ANTIASTMATIK

 • APLIKACI EPIPENU

 • APLIKACI GLUCAGENU, ...