Kurz první pomoci pro SDH okrsku Bílá

Aktualizováno: led 2

Ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2018 proběhl v obci Bílá praktický kurz první pomoci pro sbory dobrovolných hasičů okrsku Bílá v rozsahu 16 hodin. Hasičů se účastnilo celkem 7 a kurz byl ze 70 % času praktický. Nácviku předcházela nutná teorie a na závěr byla také provedena konzultace stran zdravotnického vybavení těchto jednotek hasičů.


V úvodu byla zmíněna legislativa týkající se poskytování první pomoci a IZS. Byly vytyčeny cíle při poskytování první pomoci - technické i laické zdravotnické. Velká část kurzu byla věnována algoritmům C-ABCD a MARCHE. Tento algoritmus byl prostudován jak teoreticky, tak především drillován prakticky. Tyto algoritmy obsahují ošetření masivního krvácení, péči o jedince v bezvědomí, neodkladnou resuscitaci, celkové vyšetření pacienta a případný transport či zajištění transportu cestou ZZS. Volání na ZZS a 112 byla věnována také větší část - především nácvik používání mobilní aplikace Záchranka a také simulované volání na tísňovou linku.


V rámci kurzu měli hasiči workshop vyprošťování pacienta z vozidla a nepřístupného terénu s pomocí materiálů (fixační hmaty hlavy a krku + aplikace krčního límce, manipulace s poraněným v jednom i více lidech, použvívání dlah a správná manipulace s poraněnou končetinou, použití vyprošťovací plachty.


Worshop zástavy masivního krvácení byl doplněn o blok použití taktických turniketů. Neodkladná resusitace byla naopak doplněna o použití ambuvaku a AED, kdy bylo cílem především získat jistotu v používání těchto pomůcek.


Další přednášky a praktický nácvik byl zaměřen na ošetření popálenin pomocí běžných materiálů a také materiálů jako je Water Jal, Burns Gel. Blok byl také zaměřen na akutní neúrazové stavy.