UČÍME ARMÁDNÍ PRVNÍ POMOC?

Aktualizováno: led 2

Učíme laiky armádní první pomoc pro zásahy v první (bojové) linii? Ne. Oslovil nás jeden kolega, protože měl pocit, že učíme „tajné“ armádní postupy, resp. že o nich píšeme články (konkrétně tento). Učíme algoritmus C-ABC, je to aktuální a především efektivní postup záchrany života laikem i zdravotníkem. Ještě před několika lety se totiž první pomoc učila často tak, že se vzalo téma z učebnice, například mdloba, popsaly se příznaky, příčiny a první pomoc. A pak se vybralo další téma. Tato doba snad již odezněla, i když asi ne zcela ve všech kurzech. Zkusím uvést na příkladu možnou škodlivost takového vedení výuky první pomoci.


Zachránce tedy při mdlobě pozná její příznaky a ví, že má otevřít okno a zvednout postiženému nohy nahoru (aby se mozek prokrvil). Mdloba je krátkodobá ztráta vědomí často způsobená tím, že má mozek méně kyslíku (například když dlouho stojí v tramvaji a klesne mu krevní tlak). Tím, že člověk „omdlí“, spadne na zem, dostane se do mozku zase více kyslíku a člověk se probudí k vědomí. Mdloba však může být způsobená i závažnějším problémem (například srdeční arytmie), proto mdlobu neberte na lehkou váhu. Ale zpět k první pomoci… Mdloba na začátku vypadá tak, že člověk spadne na zem a není probuditelný. Stejně tak ale vypadá třeba zástava dýchání (= člověk spadne na zem a není probuditelný). A zde se můžeme dostat do potíží. Pokud člověku, který „asi omdlel“ pouze zvedneme nohy a budeme čekat, co se stane, je možné, že nám už tiše umírá, protože nedýchá.


A právě proto by první pomoc neměla být postavená na názvech kapitol z učebnice, ale na tom, co vidím a jak na to reagovat. Na kurzu, který trvá 4-6 hodin, se zvládneme naučit pouze život ohrožující stavy:


  • bezpečnost

  • zástavu masivního krvácení

  • uvolnění dýchacích cest

  • (volání 155)

  • neodkladnou resuscitaci


Pokud se chceme první pomoc naučit pořádně, víc se v tak krátkém kurzu nestihne. A jak tedy na to, když někdo spadne na zem a není probuditelný? Můžeme si myslet, co chceme, ale nejprve takovému člověku zakloníme hlavu a zkontrolujeme, zda dýchá normálně. Diagnozu pak určí zdravotník záchranky (a vlastně ani on často ne, často je pravá diagnoza zjištěna až po vyšetření v nemocnici). A o tom je první pomoc – zaměřit se na věci, které mají prioritu – dýchání (člověk dýchá), krevní oběh (člověk nekrvácí) a vědomí (člověk s námi komunikuje). Pokud má kurz větší hodinovou dotaci nebo trvá několik dní, naučí se účastníci mnohem více – úrazy, interní stavy, dětská specifika (dle kurzu).


A jak je to s tou armádní medicínou? Existuje několik kurzů (TECC, TCCC, CLS, ...). Každý z nich má jasně dané osnovy a přesné postupy (kdy a jak použít zaškrcovalo, svépomoc, kdy znovu zkontrolovat stav zaškrcení končetiny podobně). Algoritmus C-ABC (také M.A.R.C.H.E.) je běžným postupem v laické i profesionální první pomoci, je jednoduchý a „krok po kroku“, při poskytování pomoci tedy na nic nezapomenete. Nejedná se o armádní specialitu, ale o efektivní postup známý několik let.

Samozřejmě nabízíme také kurz T.E.C.C., jehož osnova je dle Guidelines TECC a používáme specifické postupy a vybavení.