top of page

IFAK (INDIVIDUAL FIRST AID KIT)

Aktualizováno: 23. 4.

IFAK je zkratkou tzv. Individual First Aid Kit (lékárnička pro jednotlivce). Vybavení v lékárničce bylo původně určeno pro vojáky během bojové operace a jeho použití vyžaduje jisté zdravotnické znalosti a dovednosti. IFAK zvyšuje schopnost každého vojáka poskytovat tzv. Self-Aid (své-pomoc) a samozřejmě i záchranu jiného člověka. IFAK má poměrně jasně dané vybavení (doporučované pomůcky k srpnu 2021: https://www.zachranar.com/post/schvalenotccc). Ukázalo se, že IFAK je dobrou lékárničkou nejen pro armádu, ale také pro další ozbrojené složky, pro hasiče a záchranáře. Při vyřazení některého vybavení a po řádném výcviku je tento typ lékárničky také pro laickou veřejnost. Níže uvedený článek není návodem na sestavení lékárničky či doporučením, jaký materiál používat v civilních podmínkách České republiky. Jedná se o článek informativní, jehož cílem je shrnout problematiku IFAKu. IFAK tedy není žádný konkrétní výrobek, ale lékárnička, která tvoří základní zdravotnické vybavení každého vojáka v misi.


Kdo byl v armádě v letech 1980 - 1990, měl k dispozici pouze 1 obinadlo. To však nebylo dostatečné, proto se lékaři vojenských operací zaměřili na stavy, kterým lze předcházet a které jsou život ohrožující. Zranění vojáci umírali ještě před poskytnutním lékařské péče nejčastěji na:

 1. MASIVNÍ ZEVNÍ KRVÁCENÍ

 2. NEPRŮCHODNOST DÝCHACÍCH CEST

 3. TENZNÍ PNEUMOTORAX

Podle výše uvedeného popisu je zřejmé, že IFAK musí být tak velký (malý), aby jej každý voják mohl na výstroji nosit neustále - pro další a pokročilou pomoc a ošetření pak slouží batoh CLS (Combat Life Saver). IFAK by měl být tak velký, aby se do něj vešlo všechno nepostradatelné vybaven. Obal IFAKu by měl disponovat systémem Rip-Off, tedy musí být snadno oddělitelný od zbytku výstroje a také označený červeným médiem – červený kříž, červená páska (IFAK musí být vidět a musí být jasné, že se jedná o IFAK, protože platí zásada, že při ošetřování kamaráda používám nejprve jeho vybavení, poté až své vybavení). Velikost IFAKu tedy musí být vybrána podle vybavení, nikoli naopak!

Každé jednotlivé vybavení IFAKu musí jedinec znát a bezpečně umět použít (tedy znát indikace k aplikaci konkrétní pomůcky a použít ji správným způsobem). Nelze mít v lékárničce vybavení, které jeho majitel nezná a neví, jak se s ním zachází. Kromě doporučeného vybavení je zvykem, že si voják přibalí několik obyčejných náplastí a nosí opravdu jen to, co je nezbytné. IFAK patří na taktický opasek nebo vestu. Každý člen sehrané jednotky by měl mít IFAK upevněný na stejném místě a s totožným vybavením jako jeho kolega (snadné použítí IFAKu jiného kolegy).


Kdo je "dříve narozený", pamatuje, že v minulých dobách nosil voják v kapse 1 obvaz. Dnes doba pokročila a ze statistik nahromaděných z konfliktů (Vietnam, Somálsko, OIF, OEF) je patrné, že 85 % úmrtí, kterým lze předejít, má příčinu v masivním krvácení a 15 % v nedostatečném zajištění dýchacích cest. Pozor! Toto se týká válečných konfliktů, nikoli civilních podmínek, kde jsou data jiná. Ale zpět k vojenským podmínkám: "Vybav si IFAK tak, abys dokázal zastavit masivní krvácení a zajistit dýchací cesty, protože to je cesta, jak v konfliktu zachránit život svůj nebo kamaráda."


Vybavení IFAKu vychází z MAR (Massive Hemorrhage, Airway, Respirations).


DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

 • 2x ZAŠKRCOVADLO APLIKOVATELNÉ JEDNOU RUKOU

Mezi nejoblíbenější patří C.A.T. A SOFTT-W, která jsou zároveň schválena Co-TCCC. Je nutné, aby bylo možné aplikovat zaškrcovadlo jednou rukou. Zaškrcovadlo by mělo být připevněno přímo na výstroji a také musí být správně složeno. Musí být připraveno na použití v řádech sekund, nejlepší umístění se jeví na přední horní straně taktické vesty, nikoli vzadu na opasku nebo na stehně. "Ostré zaškrcovadlo" nesmí být používáno na výcvik.


 • TLAKOVÝ OBVAZ

Tlakové obvazy, které jsou dnes vyráběny pro podmínky boje, jsou dnes na špičkové úrovni a použitelné i v civilním prostředí hned z několika důvodů – jsou vakuově stlačené (malý objem pro nošení), snadno se s nimi manipuluje a obsahují často plastovou pomůcku pro vyvinutí většího tlaku na ránu. Mezi špičkové obvazy patří Izraelský obvaz a Oleas.


 • HEMOSTATICKÁ GÁZA

Jedná se o materiál, který je napuštěn hemostatikem. Nejznámějšími je Combat Gauze a Celox Gauze. Aplikuje je přímo do rány a za stálého tlaku se krvácení do 3 minut zastaví. Je třeba tlak na ránu udržet (rukou nebo naloženým tlakovým obvazem). Hemostatikum se aplikuje na místa, kde není možné použít končetinové zaškrcovadlo (například do oblasti třísla). Nikdy NE do dutin (břicho a hrudní).


 • NOSNÍ VZDUCHOVOD (NPA)

Nosní vzduchovod v kombinaci s lubrikantem je vhodný pro zajištění dýchacích cest. Zavádí se nosem a brání uzavření dýchacích cest tzv. "zapadnutím kořene jazyka". Před použitím je třeba změřit a vybrat vhodnou velikost. Prodávají se také nastavitelné a předem nalubrikované vzduchovody.


 • CHEST SEAL – HRUDNÍ CHLOPEŇ

Využívá se k ošetření penetrujícího poranění hrudníku (otevřeného pneumotoraxu). Chlopně se vyznačují vysokou přilnavostí k pokožce, malým balením a snadnou aplikací.


 • DEKOMPRESNÍ JEHLA

Tenzní pneumotorax je druhý nejčastější stav v bojových podmínkách, který lze odvrátit a zachránit tak život. Tenzní pneumothorax je velmi závažný a život ohrožující stav a je nutná znalost jeho rozpoznání a co nejrychlejší dekomprese hrudníku. Pro IFAK se využívá dekompresní jehla například od TyTek, která se zavádí do 2. - 3. mezižebří. Nutno uchovat ji sterilní. Nyní jsou na trhu již další typy jehel. Tato pomůcka není určena laikům!


 • RUKAVICE NITRILOVÉ (2 páry)

Můžeme se setkat s rukavicemi latexovými, nitrilovými a vinylovými. Používejte nejlépe nitrilové, na které nebývají alergie. Latex je také dobrá varianta, ale při kontaktu s desinfekcemi, které obsahují alkohol, se rozpouštějí. Vinylové rukavice jsou varianta, která je primárně určena pro přípravu jídla, úpravu lůžka a přípravu léků. Ochrana proti biologickým a chemickým vlivům je u vinylu nedostatečná.


 • ZÁCHRANÁŘSKÉ NŮŽKY

Nůžky musí spolehlivě rozstřihnout oblečení.

 • TCCC KARTA

Zaznamenání prvnotního vyšetření a ošetření, od pacienta se neodděluje, ale postupuje s ním až do finálního ošetření.


OBSAH JEŠTĚ JEDNOU PRO PŘEHLEDNOST:

1) ZAŠKRCOVADLO (umístěno samostatně) 2) TLAKOVÝ OBVAZ (Olaes, Izraelský) 3) HEMOSTATIKUM (Combat Gauze, Celox Gauze) 4) NOSNÍ VZDUCHOVOD (NPA) 5) HRUDNÍ CHLOPEŇ (CHEST SEAL) 6) NITRILOVÉ RUKAVICE (2 páry) 7) ZÁCHRANÁŘSKÉ NŮŽKY 8) FIX (čas naložení tourniquetu, "T" na čelo zraněného)

9) DEKOMPRESNÍ JEHLA (TyTek)

10) TCCC karta


OBSAH PODRUHÉ PRO PŘEHLEDNOST:


Dle algoritmu MARCHE:

 • Massive hemorhage (masivní krvácení): zaškrcovadlo, tlakový obvaz, hemostatikum

 • Airway (dýchací cesty): nosní vzduchovod

 • Respiratory (respirace / dýchání): hrudní chlopeň, dekompresní jehla

 • + nůžky, rukavice, fix

Z výše uvedeného popisu je patrné, že vybavení musí být dostatečné pro ošetření poraněného dle algoritmu MARCHE. Je vždy na každém jednotlivci, aby se sám zajímal o to, aby uměl první pomoc poskytnout, a to i bez lékárničky. Další vybavení, které lze do IFAKu přidat a přitom je jeho nošení stále pohodlné, je benefitem, který zvyšuje komfort. Zde ovšem nutno připomenou, že IFAK není libovolně sestavená lékárnička, ale jeho obsah je předem jasně definovaný, aby ji mohl použít kdokoli jiný.

7 288 zobrazení

Comentarios


bottom of page