top of page

PRVNÍ POMOC
PRO PEČOVATELKY

Pečovatelky.png
6 hodin
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz první pomoci pro pečovatelky a pečovatele je zaměřen na osoby, které pečují o osobu jinou. Cílem kurzu je poskytnou účastníkům aktuální informace o postupech první pomoci a komplikacích chronických ran. Obsah kurzu respektuje skutečnost, že péče o osobu nesoběstačnou zahrnuje jinou škálu rizikových a specifických situací, než které se vyskytují u soběstačných osob.

Kurz první pomoc pro pečovatelky objasňuje základní potřeby osob, kteří jsou závislí na částečné nebo stálé pomoci jiné osoby. První pomoc je u těchto osob specifická, více se potýkají s chronickými obtížemi a důležité je, aby si pečovatel/ka včas všiml/a příznaků akutní změny zdraví. Kromě život zachraňujích úkonů, jako je nepřímá srdeční masáž nebo velkého krvácení (například z bércových vředů), je na kurzu věnován poměrný čas dostatečné hydrataci organismu, důležitosti polohování nejen z důvodu prevene proleženin, horečce a chronických ran a známek zánětu.

Intruktor kurzu má prokazatelnou praxi v ošetřování chronických ran a poskytování lůžkové i akutní péče o osoby nesoběstačné.

naučíte se zhodnostit celkový stav člověka, o kterého pečujete
stěžejní body v péči o nesoběstačného člověk
naučíte se orientovat v problematice chronických ran a defektů
naučíte se rozpoznat náhlé stavy vyžadující aktivaci 155

modrý kouř

OBSAH KURZU:

Specifika.png

SPECIFIKA VĚKU

 • děti

 • senioři

 • osoby s postižením

Vyšetření.png

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ

 • jednoduchý základní screening

 • čeho si všímat

 • varovné signály

Resuscitace.png

NEODKLADNÁ RESUCITACE

 • vědomí x bezvědomí

 • dýchání x bezdeší

 • technika KPR

Polohování.png

POLOHOVÁNÍ

 • prevence dekubitů

 • prevence vdechnutí potravy

 • vliv polohování na zdraví

Krvácení.png

ZÁSTAVA KRVÁCENÍ

 • krvácení z defektů

 • osoby užívající Warfarin,...

 • úrazové krvácení

Interní stavy.png

INTERNÍ STAVY

 • dušnost, bolest hrudi

 • diabetes (cukrovka)

 • cévní mozková příhoda

Záchranka.png

VOLÁNÍ ZÁCHRANKY

 • komunikace s dispečery

 • popis problému

 • co nachystat s sebou

Chronické rány.png

CHRONICKÉ RÁNY

 • druhy

 • příčiny

 • známky zánětu

bottom of page