top of page

PRVNÍ POMOC
PRO PEČOVATELKY

Pečovatelky.png
6 hodin
max. 12 osob
300,- / osoba

Kurz první pomoci pro pečovatelky a pečovatele je zaměřen na osoby, které pečují o osobu jinou. Cílem kurzu je poskytnou účastníkům aktuální informace o postupech první pomoci a komplikacích chronických ran. Obsah kurzu respektuje skutečnost, že péče o osobu nesoběstačnou zahrnuje jinou škálu rizikových a specifických situací, než které se vyskytují u soběstačných osob.

Kurz první pomoc pro pečovatelky objasňuje základní potřeby osob, kteří jsou závislí na částečné nebo stálé pomoci jiné osoby. První pomoc je u těchto osob specifická, více se potýkají s chronickými obtížemi a důležité je, aby si pečovatel/ka včas všiml/a příznaků akutní změny zdraví. Kromě život zachraňujích úkonů, jako je nepřímá srdeční masáž nebo velkého krvácení (například z bércových vředů), je na kurzu věnován poměrný čas dostatečné hydrataci organismu, důležitosti polohování nejen z důvodu prevene proleženin, horečce a chronických ran a známek zánětu.

Intruktor kurzu má prokazatelnou praxi v ošetřování chronických ran a poskytování lůžkové i akutní péče o osoby nesoběstačné.

naučíte se zhodnostit celkový stav člověka, o kterého pečujete

stěžejní body v péči o nesoběstačného člověk

naučíte se orientovat v problematice chronických ran a defektů

naučíte se rozpoznat náhlé stavy vyžadující aktivaci 155

modrý kouř

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

OBSAH KURZU:

Specifika.png

SPECIFIKA VĚKU

 • děti

 • senioři

 • osoby s postižením

Vyšetření.png

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ

 • jednoduchý základní screening

 • čeho si všímat

 • varovné signály

Resuscitace.png

NEODKLADNÁ RESUCITACE

 • vědomí x bezvědomí

 • dýchání x bezdeší

 • technika KPR

Polohování.png

POLOHOVÁNÍ

 • prevence dekubitů

 • prevence vdechnutí potravy

 • vliv polohování na zdraví

Krvácení.png

ZÁSTAVA KRVÁCENÍ

 • krvácení z defektů

 • osoby užívající Warfarin,...

 • úrazové krvácení

Interní stavy.png

INTERNÍ STAVY

 • dušnost, bolest hrudi

 • diabetes (cukrovka)

 • cévní mozková příhoda

Záchranka.png

VOLÁNÍ ZÁCHRANKY

 • komunikace s dispečery

 • popis problému

 • co nachystat s sebou

Chronické rány.png

CHRONICKÉ RÁNY

 • druhy

 • příčiny

 • známky zánětu

bottom of page