22140967_10209382951723118_3733609090543

Vzdělávacím aktivitám se věnuji od roku 2014, kdy jsem začala pracovat jako tajemník úřadu pro Červený kříž. Během mého působení v organizaci jsem prošla několika akreditovanými kurzy první pomoci a zdravotnického práva a komunikace a podílela se na organizaci vzdělávání členů i externích zákazníků. Také jsem pracovala se seniory, a to jak na úseku senior-dopravy, tak i jako zdravotnický dohled při aktivitách seniorů. V současné době, po dokončení vysokoškolských studií, pracuji jako pedagog a vychovatelka v dětském domově, organizuji volnočasový program, přípravu dětí do školy a řeším případné konflikty.

Nikola Hušková

VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKOVANÉ KURZY

 

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Specializace v pedagogice – Historie a humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

 • certifikovaný kurz: Dobrovolná sestra ČČK

 • certifikovaný kurz: Zdravotnické právo

 • certifikovaný kurz: Management dobrovolnictví, Hestia

 • certifikovaný kurz: Tresty, odměny a sociální týrání dětí

 • certifikovaný kurz: Instruktor cyklistiky, BP Sport

 • certifikovaný kurz: Psychické poruchy u dětí

 • certifikovaný kurz: Pravo-levá orientace a lateralita v předškolním věku dítěte

 • certifikovaný kurz: Jak reagovat na dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace

 • pravidelné tréninky: systema

 • pravidelné tréninky: box

PRAXE

 

Český červený kříž:

 • interní zaměstnanec

 • tajemník úřadu

 • velitel humanitární jednotky, lektor první pomoci, zdravotník

 • administrativa, výuka první pomoci na seminářích a kurzech, plánovaní a realizace akcí,

 • stavba metodických plánů, vedení a plánování vzdělávání členů ČČK,

 • volnočasové aktivity, akce pro děti, soutěže,

 • zdravotnický dozor na sportovních a kulturních akcích

 • maskér

Dětský domov:

 • interní zaměstnanec

 • pedagogicko-výchovný pracovník

 • práce s klienty DD – školní příprava, příprava volnočasových aktivit, práce s jednotlivci i s dětským kolektivem, dohlížení nad dodržování vnitřního řádu DD, řešení konfliktů

 

STÁŽE

 

 • zdravotnická záchranná služba - výjezdové skupiny RZP